Interpretace stylových období

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180ISO Z 25 česky zimní i letní

Garant předmětu

Leoš ČEPICKÝ, Jiří HLAVÁČ, František MALÝ, Vladimír REJLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Jiří HLAVÁČ, Ivan KLÁNSKÝ, František MALÝ, Vladimír REJLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů