Dizertace - textová část 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180DTIT1 zápočet 10 42 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 219 až 269 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA, Jana BOUŠKOVÁ, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Hynek FARKAČ, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Jaromír HONZÁK, Jiří HUDEC, Ivo KAHÁNEK, Michal KAŇKA, Martin KASÍK, Helena KAUPOVÁ, Ivan KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, Tomáš KOUTNÍK, Ivan KUSNJER, František MALÝ, Vlastimil MAREŠ, Bohuslav MATOUŠEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Jiří NOVOTNÝ, Jindřich PAZDERA, Jan PĚRUŠKA, Miroslav PETRÁŠ, Radomír PIVODA, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK, Petr SAIDL, Leoš SVÁROVSKÝ, Jaroslav TŮMA, Irvin VENYŠ, Radomír ŽALUD

Obsah

Cíl výuky:

Předmět, v němž se realizuje stěžejní teoretická část dizertačního úkolu orientovaná zpravidla do oblasti uměleckého výzkumu. Jedná se o využití poznatků uměleckého studia s cílem vytvoření specifického interpretačního výkonu, který je v dané kategorii jedinečný či ojedinělý. Systematická badatelská činnost je stvrzena dokončením pracovní verze textové části dizertačního úkolu v rozsahu minimálně 20 normostran.

Tematické okruhy:

Interpretačně umělecká činnost

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Materiály pramenné povahy a odborná literatura související s vlastním dizertačním výzkumem, jejíž seznam je průběžně konzultován se školitelem a každoročně jej odsouhlasuje, respektive doplňuje oborová rada. Veškeré instrumentální, logistické a technologické zázemí HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Doktorand každoročně prezentuje oborové radě výsledky bádání v daném akademickém roce tak, jak je to v souladu s jeho individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně předpokládaného plánu tvorby.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů