Profesní aktivity 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100PA2 zápočet 3 česky zimní i letní

Garant předmětu

Ivan KLÁNSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Ivan KLÁNSKÝ

Obsah

PŘEDMĚT JE URČEN POUZE PRO MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY, DO KOSU JEJ ZAPISUJE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PO SCHVÁLENÍ STUDIJNÍM PRODĚKANEM.

Studenti řádně vyplní žádost a doloží programem, diplomem nebo potvrzením pořadatele a doručí na studijní oddělení.

Výsledky učení

individuální

Předpoklady a další požadavky

Aktivity typu:

-Umístění na významných domácích či zahraničních soutěžích

-Mimořádná vystoupení na koncertních či divadelních pódiích (např. sólové hraní s orchestrem, sólový recitál nebo komorní koncert v minimální délce trvání 40 minut, větší operní nebo divadelní role)

-Organizace rozsáhlejších uměleckých projektů mimo AMU

-Koncertní provedení vlastní skladby většího rozsahu

-Reprezentace HAMU na zahraničních projektech

Žádost o přiznání zápočtu za předmět Profesní aktivity v hodnotě 3 kreditů schvaluje studijní proděkan na základě doložených materiálů (v případě potřeby konzultuje s příslušnou katedrou).

Ve zcela výjimečných případech může být tento předmět uznán u studenta v bakalářském studijním programu (např. u laureáta Pražského jara, nebo jiné světové soutěže).

Podmínkou zápisu na předmět 100PA2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 100PA1

Úspěšná klasifikace předmětu 100PA2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 100PA3

Literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Zapsání předmětu Profesní aktivity je možné dvakrát za semestr, za dobu magisterského studia lze uznat maximálně 8 aktivit á 24 kreditů celkem.

Jako Profesní aktivitu nelze uznat pravidelnou profesní výdělečnou činnost!

Předmět 100PA Profesní aktivity, zapisuje do KOSu studijní oddělení na základě žádosti schválené studijním proděkanem v aktuálním semestru příslušného akademického roku.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů