Mimořádná reprezentativní umělecká činnost

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180MUCIT zápočet 4 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem této studijní aktivity je prezentace doktoranda jako mimořádného interpreta na prestižních hudebních akcích pořádaných mimo školu. Reprezentativní koncertní činností se rozumí sólový koncert, účinkování na významném festivalu nebo koncertním cyklu v České republice, v Evropě nebo ve světě. Doktorand se prezentuje na základě své profilace jako sólista, sólový hráč v komorním orchestru, člen komorního tělesa nebo jako dirigent. Tuto aktivitu je možné splnit kdykoli během doktorského studia. Reprezentativní charakter této činnosti posuzuje na základě dodaných podkladů školitel.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské a praktické aktivity doktoranda.

Výsledky učení

Doktorand/ka zapracoval na svém profesním růstu a dokázal se samostatně prosadit v hudebním světě mimo rámec uměleckých aktivit pořádaných AMU. Své mimořádné interpretační dovednosti prezentoval na prestižních domácích i zahraničních hudebních akcích.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: doktorand/ka doloží koncertní činnost reprezentativního charakteru, kterou na doporučení školitele schvaluje oborová rada. Tento koncert může být zároveň oponovaným závěrečným koncertem obhajovaným při státní závěrečné zkoušce.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů