Přednáška nebo workshop v rámci výuky na AMU / Příspěvek na konferenci

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180PWKIT zápočet 10 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ

Obsah

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci v prvním nebo druhém roce studia vede doktoranda k získání praktických dovedností spojených s prezentací odborného tématu uvnitř oborové (hudební) či mezioborové (taneční, divadelní aj.) vědecké komunity. Odborná přednáška, kterou doktorand uspořádá v rámci předmětů studijních programů AMU, příspěvek přednesený na konferenci, workshop vedený doktorandem a další obdobné akce typicky vycházejí z vlastního dizertačního badatelského projektu doktoranda, není to však podmínkou.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení

Realizace vlastní přednášky v rámci výuky na AMU, přednesení příspěvku na odborné konferenci, vedení workshopu a dalších obdobných akcí.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: doktorand/ka doloží oborové radě vlastní realizaci jednoho z těchto výstupů: přednáška v rámci výuky na AMU, příspěvek přijatý na odbornou konferenci, vedení workshopu a dalších obdobných akcí.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů