Základy podnikání v hudebním životě 1 - strategický management

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110ZPH1 zápočet 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit studenty se strukturou a fungováním kulturních, zejména hudebních organizací v České republice. Studenti se naučí získat přehled právnických forem v neziskovém i soukromém uměleckém sektoru a budou umět analyzovat jejich výhody a nevýhody. Neméně podstatným cílem výuky je seznámit studenty v teoretické rovině se strategickým managementem, který pomůže porozumět fungování a struktuře jednotlivých organizací během navazujícího předmětu Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování.

Tematické okruhy:

  1. Úvod do fungování a struktury kulturních (hudebních) institucí a firem
  2. Právnické formy kulturních organizací
  3. Výhody a nevýhody právnických forem
  4. Úvod do strategického managementu

Výsledky učení

Student získá obecný přehled o fungování hudebního průmyslu v ČR.

Student se dokáže orientovat v možnostech jednotlivých právních forem organizací.

Student získá základní znalosti o strategickém managementu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vydání. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-397-7.

ČASTORÁL, Zdeněk. Strategický management změn a znalostí. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-86723-94-5.

KOTLER, Philip a KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 4. vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

Doporučená literatura:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování eseje o důležitosti strategického uvažování v kulturních organizacích (do 5 NS) – 20 % výsledného hodnocení

Ústní zkouška z odpřednášené látky – 80 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 75 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ŠULC M.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–13:30 Marek ŠULC Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů