Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Mg) - Hudebně-vydavatelská činnost

Studijní program: Hudební teorie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 6
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 114
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Ediční problematika skladeb s textem (186EPS) PZ Vydavatelská činnost (S186VC)
Vydavatelská činnost 1 (186VC1) PZ
Vydavatelská činnost 2 (186VC2) PZ
Vydavatelská činnost 3 (186VC3) PZ
Vydavatelská činnost 4 (186VC4) PZ
Autorské právo 1 (186AP1) PZ Podnikání v hudebně vydavatelské oblasti (S186PHVC)
Autorské právo 2 (186AP2) PZ
Fundraising (186FUN) PZ
Marketing 1 (186M1) PZ
Marketing 2 (186M2) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 1 (186ZPHZ1) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 2 (186ZPHZ2) PZ