Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Mg) - Hudebně-vydavatelská činnost - od 2021/22

Specializace: Hudebně-vydavatelská činnost
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
186AOHE* Aktuální otázky z hudební estetiky
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
186DS* Diplomový seminář
Z-3-2ST
Z-3-2ST
6
186DIS* Diplomový seminář
Z-4-2T
Z-5-2ST
9
186ORGN* Organologie
Z-2-2T
ZK-2-1PT+1ST
4
186SHTN* Seminář hudební teorie
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-5-2T
Z-5-2ST
16
206ATR* Autorské právo
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
186DPH* Dějiny populární hudby
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
186EPS Ediční problematika skladeb s textem
Z-3-1PT
3
110FUN Fundraising
ZK-2-1PT+1ST
2
110M* Marketing
Z-2-1ST+1PT
ZK-2-1ST+1PT
4
186PXRF* Praxe a její reflexe
Z-3-12SS+24CS
Z-4-14SS+28CS
Z-5-12SS+24CS
12
186VC* Vydavatelská činnost
ZK-4-1PT+1CT
ZK-5-1PT+1CT
ZK-9-1PT+1CT
ZK-10-1PT+1CT
28
110ZPH* Základy podnikání v hudebním životě
Z-2-24PS
ZK-2-28SS
4
Minimální počet kreditů 111
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Ediční problematika skladeb s textem (186EPS) PZ Vydavatelská činnost (S186VC)
Vydavatelská činnost 1 (186VC1) PZ
Vydavatelská činnost 2 (186VC2) PZ
Vydavatelská činnost 3 (186VC3) PZ
Vydavatelská činnost 4 (186VC4) PZ
Autorské právo 3 (110AP3) PZ Podnikání v hudebně vydavatelské oblasti (S186PHVC)
Autorské právo 4 (110AP4) PZ
Fundraising (110FUN) PZ
Marketing 1 (110M1) PZ
Marketing 2 (110M2) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 1 - strategický management (110ZPH1) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování (110ZPH2) PZ