Organologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ORGN1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Spolehlivá komplexní představa o hudebním nástroji z organologického hlediska. Student má získat schopnost odborně organologicky interpretovat jakýkoli hudební nástroj evropského standardního i „lidového“ instrumentáře.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Získání základních znalostí disciplíny: vymezení disciplíny, jejího předmětu, metod a cílů zkoumání. Zařazení organologie do systému muzikologických disciplín.

Získání přehledu o základní organologické literatuře. Úvod do organologické systematiky a probrání nejvlivnějších systematik od počátků existence organologie do současnosti.

Tematické okruhy:

  1. Úvod do organologie. Definice oboru, jeho předmět, metody a cíle výzkumu. Historie oboru jako nedílné součásti systematické muzikologie. Hlavní představitelé světové organologie a jejich dílo. Organologie v českých zemích a významní čeští organologové. Významné světové a české sbírky hudebních nástrojů.
  2. Hudební nástroj jako stěžejní předmět zájmu organologie. Organologická definice a úplný organologický obraz hudebního nástroje. Klasifikace hudebních nástrojů dle základních organologických hledisek. Organologické systematiky - přehled a hodnocení nejvýznamnějších systematik minulosti i současnosti.
  3. Anatomie a fyziologie hudebního nástroje
  4. Historický vývoj hudebních nástrojů v evropském i mimoevropském měřítku. Jednotlivé skupiny nástrojů dle moderní organologické klasifikace z historického a etnomuzikologického hlediska.
  5. Přehled základní organologické literatury

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

BUCHNER, Alexander. Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha: Orbis, 1956.

ELSCHEK, Oskár. Organológia, jej disciplinárna genézia a dnešné úkoly. Hudební nástroje, 1978, č. 1–5.

HEYDE, Herbert. Grundlagen des natürlichen Systems der Musikinstrumente. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, VEB, 1975.

HORNBOSTEL, Erich Moritz von – SACHS, Curt. Systematik der Musikinstrumente: ein Versuch. Zeitschrift für Ethnologie XLVI, 1914, s. 553 – 590.

(angl. překlad: A. Baines/K. Wachsmann. Classification of Musical Instruments. The Galpin Society Journal XIV, 1961, s. 3–29).

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. Praha: František Novak, 1945.

KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: Togga, 2002. ISBN: 80-902912-1-X.

KURFÜRST Pavel. Organologie: Propedeutika, Exemplifikace. Hradec Králové: Georgius, 1998. 80-902548-02.

Doporučená literatura

BUCHNER, Alexander. Hudební nástroje národů. Praha: Artia, 1969.

BUCHNER, Alexander. Musikinstrumente Im Wandel Der Zeiten. Prag: Artia, 1956.

BUCHNER, Alexander. K otázce systematiky hudebních nástrojů. Hudební nástroje 14, 1977, č. 1–6, s. 113, 174.

DRÄGER, Hans Heinz. Prinzip einer Systematik der Musikinstrumente. Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1948.

GEIRINGER, Karl. Musical Instruments. London: G. Allen and Unwin, 1941.

HAVLÍK, Jaromír. Úvod do organologie. Studijní texty ve formě interního materiálu u autora.

KELLER, Jindřich – KOPECKÁ, Marie. Hornbostelova a Sachsova systematika hudebních nástrojů. Hudební nástroje 14, 1977, č. 1–4, s. 10-13, 45-48, 77-78.

KELLER, Jindřich. Katalogizace hudebních nástrojů v nespecializovaných muzeích. Muzejní a vlastivědná práce 12, 1974, č. 4, s. 209–226.

KUNZ, Ludvík – KURFÜRST, Pavel. Organologie. Brno: Moravské muzeum, 1978.

KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje jako akustické zdroje a možnosti jejich třídění pomocí samočinného počítače. Opus musicum, 1975, č. 8, s. 234-37.

KURFÜRST, Pavel. Základy organologické ikonologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2578-6.

MODR, Antonín. Hudební nástroje. 6., dop. vyd. Praha: Supraphon, 1977.

NORLIND, Johann Henrik Tobias. Systematik Der Saiteninstrumente. Stockholm: Fritzes, 1936.

NORLIND, Tobias. Geschichte Des Klaviers. Stockholm: Fritze, 1939.

RIEMANN, Hugo. Katechismus der Musikgeschichte. Leipzig: M. Hesse, 1906.

(v češtině: RIEMANN, Hugo. Katechismus hudebních nástrojů: malá nauka o instrumentaci. Praha: M. Urbánek, 1905.)

SADIE, Stanley, ed. The New grove dictionary of musical instruments. Repr. with minor correct. London: Macmillan Press, 1993.

SACHS, Curt. Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Liepzig: Breitkopf & Härtel, 1920.

SACHS, Curt. Die modernen Musikinstrumente. Berlin, 1923.

SACHS, Curt. Geist und werden der musikinstrumente. Berlin: D. Reimer, 1929.

SACHS, Curt. Real-Lexikon der Musikinstrumente. Berlin: Julius Bard, 1913.

WRIGHT, R. Dictionaire des instruments de musique. London 1941.

Doplněk k doporučené literatuře (speciální literatura etnoorganologická)

NETTL, Bruno, Ruth M. STONE, James PORTER a Timothy RICE. The Garland encyclopedia of world music. New York: Garland Pub., 2002. ISBN 0815310846.

MYERS, Helen (ed.). Ethnomusicology: Historical and Regional Studies. New York: W.W. Norton & Co., 1993.

MERRIAM, Alan P. The anthropology of music. Evanston: Northwestern University Press, 1964. ISBN 0810106078.

NETTL, Bruno. The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 1983. ISBN 0252010396.

NETTL, Bruno. Excursions in world music. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2001. ISBN 0130316482.

PŘIBYLOVÁ, I.; Uhlíková, L. (red.) Od folkloru k world music: From Folklore to World Music. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2003. ISSN 2336-565X.

SADIE, Stanley, ed. The New grove dictionary of musical instruments. London: Macmillan Press, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu:

písemný test znalostí z odpřednášené látky a povinné literatury

Další požadavky: docházka min. 60%

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–18:30 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů