Organologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ORGN1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Spolehlivá komplexní představa o hudebním nástroji z organologického hlediska. Student má získat schopnost odborně organologicky interpretovat jakýkoli hudební nástroj evropského standardního i „lidového“ instrumentáře.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Získání základních znalostí disciplíny: vymezení disciplíny, jejího předmětu, metod a cílů zkoumání. Zařazení organologie do systému muzikologických disciplín.

Získání přehledu o základní organologické literatuře. Úvod do organologické systematiky a probrání nejvlivnějších systematik od počátků existence organologie do současnosti.

Tematické okruhy:

  1. Úvod do organologie. Definice oboru, jeho předmět, metody a cíle výzkumu. Historie oboru jako nedílné součásti systematické muzikologie. Hlavní představitelé světové organologie a jejich dílo. Organologie v českých zemích a významní čeští organologové. Významné světové a české sbírky hudebních nástrojů.
  2. Hudební nástroj jako stěžejní předmět zájmu organologie. Organologická definice a úplný organologický obraz hudebního nástroje. Klasifikace hudebních nástrojů dle základních organologických hledisek. Organologické systematiky - přehled a hodnocení nejvýznamnějších systematik minulosti i současnosti.
  3. Anatomie a fyziologie hudebního nástroje
  4. Historický vývoj hudebních nástrojů v evropském i mimoevropském měřítku. Jednotlivé skupiny nástrojů dle moderní organologické klasifikace z historického a etnomuzikologického hlediska.
  5. Přehled základní organologické literatury

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

BUCHNER, Alexander. Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha: Orbis, 1956.

ELSCHEK, Oskár. Organológia, jej disciplinárna genézia a dnešné úkoly. Hudební nástroje, 1978, č. 1–5.

HEYDE, Herbert. Grundlagen des natürlichen Systems der Musikinstrumente. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, VEB, 1975.

HORNBOSTEL, Erich Moritz von – SACHS, Curt. Systematik der Musikinstrumente: ein Versuch. Zeitschrift für Ethnologie XLVI, 1914, s. 553 – 590.

(angl. překlad: A. Baines/K. Wachsmann. Classification of Musical Instruments. The Galpin Society Journal XIV, 1961, s. 3–29).

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. Praha: František Novak, 1945.

KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: Togga, 2002. ISBN: 80-902912-1-X.

KURFÜRST Pavel. Organologie: Propedeutika, Exemplifikace. Hradec Králové: Georgius, 1998. 80-902548-02.

Doporučená literatura

BUCHNER, Alexander. Hudební nástroje národů. Praha: Artia, 1969.

BUCHNER, Alexander. Musikinstrumente Im Wandel Der Zeiten. Prag: Artia, 1956.

BUCHNER, Alexander. K otázce systematiky hudebních nástrojů. Hudební nástroje 14, 1977, č. 1–6, s. 113, 174.

DRÄGER, Hans Heinz. Prinzip einer Systematik der Musikinstrumente. Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1948.

GEIRINGER, Karl. Musical Instruments. London: G. Allen and Unwin, 1941.

HAVLÍK, Jaromír. Úvod do organologie. Studijní texty ve formě interního materiálu u autora.

KELLER, Jindřich – KOPECKÁ, Marie. Hornbostelova a Sachsova systematika hudebních nástrojů. Hudební nástroje 14, 1977, č. 1–4, s. 10-13, 45-48, 77-78.

KELLER, Jindřich. Katalogizace hudebních nástrojů v nespecializovaných muzeích. Muzejní a vlastivědná práce 12, 1974, č. 4, s. 209–226.

KUNZ, Ludvík – KURFÜRST, Pavel. Organologie. Brno: Moravské muzeum, 1978.

KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje jako akustické zdroje a možnosti jejich třídění pomocí samočinného počítače. Opus musicum, 1975, č. 8, s. 234-37.

KURFÜRST, Pavel. Základy organologické ikonologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2578-6.

MODR, Antonín. Hudební nástroje. 6., dop. vyd. Praha: Supraphon, 1977.

NORLIND, Johann Henrik Tobias. Systematik Der Saiteninstrumente. Stockholm: Fritzes, 1936.

NORLIND, Tobias. Geschichte Des Klaviers. Stockholm: Fritze, 1939.

RIEMANN, Hugo. Katechismus der Musikgeschichte. Leipzig: M. Hesse, 1906.

(v češtině: RIEMANN, Hugo. Katechismus hudebních nástrojů: malá nauka o instrumentaci. Praha: M. Urbánek, 1905.)

SADIE, Stanley, ed. The New grove dictionary of musical instruments. Repr. with minor correct. London: Macmillan Press, 1993.

SACHS, Curt. Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Liepzig: Breitkopf & Härtel, 1920.

SACHS, Curt. Die modernen Musikinstrumente. Berlin, 1923.

SACHS, Curt. Geist und werden der musikinstrumente. Berlin: D. Reimer, 1929.

SACHS, Curt. Real-Lexikon der Musikinstrumente. Berlin: Julius Bard, 1913.

WRIGHT, R. Dictionaire des instruments de musique. London 1941.

Doplněk k doporučené literatuře (speciální literatura etnoorganologická)

NETTL, Bruno, Ruth M. STONE, James PORTER a Timothy RICE. The Garland encyclopedia of world music. New York: Garland Pub., 2002. ISBN 0815310846.

MYERS, Helen (ed.). Ethnomusicology: Historical and Regional Studies. New York: W.W. Norton & Co., 1993.

MERRIAM, Alan P. The anthropology of music. Evanston: Northwestern University Press, 1964. ISBN 0810106078.

NETTL, Bruno. The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 1983. ISBN 0252010396.

NETTL, Bruno. Excursions in world music. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2001. ISBN 0130316482.

PŘIBYLOVÁ, I.; Uhlíková, L. (red.) Od folkloru k world music: From Folklore to World Music. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2003. ISSN 2336-565X.

SADIE, Stanley, ed. The New grove dictionary of musical instruments. London: Macmillan Press, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu:

písemný test znalostí z odpřednášené látky a povinné literatury

Další požadavky: docházka min. 60%

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů