Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Mg) Hudební teorie - od 2021/22

Specializace: Hudební teorie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
186AOHE* Aktuální otázky z hudební estetiky
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
186DS* Diplomový seminář
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-6-2T
Z-7-2ST
19
186ORGN* Organologie
Z-2-2T
ZK-2-1PT+1ST
4
186SHTN* Seminář hudební teorie
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-5-2T
Z-5-2ST
16
186AHTT* Analýza hudebně teoretického textu
Z-3-1ST
ZK-3-1ST
Z-2-1ST
ZK-7-1ST
15
186HTSP* Hudební teorie - specializovaná problematika
Z-3-1ST
ZK-3-1ST
Z-6-1ST
ZK-8-1ST
20
186HTSN* Hudební teorie - systematika
Z-6-2PT
ZK-7-2PT
ZK-8-2PT
21
186SS* Studium skladeb
Z-3-2ST
ZK-2-2ST
5
Minimální počet kreditů 116
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 116
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 120

Studijní plán je v přípravě

Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Analýza hudebně teoretického textu 10 (186AHTT0) ZT Systematika hudební teorie (S186SHT)
Analýza hudebně teoretického textu 7 (186AHTT7) ZT
Analýza hudebně teoretického textu 8 (186AHTT8) ZT
Analýza hudebně teoretického textu 9 (186AHTT9) ZT
Hudební teorie - systematika 7 (186HTSN7) PZ
Hudební teorie - systematika 8 (186HTSN8) PZ
Hudební teorie - systematika 9 (186HTSN9) PZ
Studium skladeb 5 (186SS5) PZ
Studium skladeb 6 (186SS6) PZ
Aktuální otázky z hudební estetiky 1 (186AOHE1) ZT Hudební estetika (S186HE)
Aktuální otázky z hudební estetiky 2 (186AOHE2) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 10 (186HTSP0) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 7 (186HTSP7) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 8 (186HTSP8) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 9 (186HTSP9) ZT