Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Mg) - Hudební teorie

Studijní program: Hudební teorie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 6
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 114
Celkový počet kreditů 120

Studijní plán je v přípravě

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Analýza hudebně teoretického textu 10 (186AHTT0) ZT Systematika hudební teorie (S186SHT)
Analýza hudebně teoretického textu 7 (186AHTT7) ZT
Analýza hudebně teoretického textu 8 (186AHTT8) ZT
Analýza hudebně teoretického textu 9 (186AHTT9) ZT
Hudební teorie - systematika 7 (186HTSN7) PZ
Hudební teorie - systematika 8 (186HTSN8) PZ
Hudební teorie - systematika 9 (186HTSN9) PZ
Studium skladeb 5 (186SS5) PZ
Studium skladeb 6 (186SS6) PZ
Aktuální otázky z hudební estetiky 1 (186AOHE1) ZT Hudební estetika (S186HE)
Aktuální otázky z hudební estetiky 2 (186AOHE2) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 10 (186HTSP0) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 7 (186HTSP7) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 8 (186HTSP8) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 9 (186HTSP9) ZT