Seminář hudební teorie 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SHTN8 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je určen posluchačům bakalářského, magisterského i doktorského studia hudební teorie. Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické, zaměřená k teorii skladby i teorii interpretace.

Cílem studiq je výchova k samostatné tvůrčí práci v oboru hudební teorie, podpora tvůrčí invence při formulaci a řešení hudebně teoretických problémů, rozvoj schopností kvalifikované a argumenty podložené účasti v odborné diskusi

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem studia je rozvinout výsledky dosažené v předmětu Seminář hudební teorie 7, tím že: výchova k samostatné tvůrčí práci v oboru hudební teorie bude rozvinuta zkoumáním problematiky definování jednotlivých hudebních parametrů, podporou tvůrčí invence při formulaci a řešení hudebně teoretických problémů souvisejících s hudebními parametry, rozvojem schopnosti studenta účastnit se kvalifikovaně a kompetentně v odborné diskusi.

Tematické okruhy:

Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém i vydavatelském oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické, též však i témata problematiky notové edice). Student magisterského stupně volí pro svůj referát téma z připravované diplomové práce nebo z aktuálně probírané látky v rámci předmětu Hudební teorie – systematika 8 nebo Vydavatelská činnost 2. Na půdě semináře též vystupují hosté - pedagogové a doktorandi z příbuzných pracovišť akademií a univerzit z domova i ze zahraničí. Každé vystoupení a rozprava k němu je následně podrobena společnému hodnocení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

LENDVAI, Ernő. Béla Bartók : an analysis of his Music. London: Kahn & Averill, 1971.

LEWIN, David. Musical form and transformation: four analytic essays. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 9780195317121.

THORESSEN, Lasse – HEDMAN, Andreas. Emergent musical forms: Aural explorations. Studies in Music. Ontario: University of Western Ontario, 2015. ISBN neuvedeno.

TYMOCZKO, Dmitri. A geometry of music : harmony and counterpoint in the extended common practice. New York: Oxford university press, 2011. ISBN 0195336674.

XENAKIS, Iannis. Formalized music: thought and mathematics in composition. Bloomington: Indiana University Press, 1971. ISBN 0253323789.

Doporučená literatura:

GABRIELOVÁ, Jarmila. Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Hudební věda XL, 2003, č. 2-3, s. 247-263.

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000. ISBN 80-7106-238-3.

Slovník české hudební kultury. Eds. VYSLOUŽIL, Jiří, FUKAČ, Jiří. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-70584-62-9. (hesla: edice, notografie, nototisk, hudebnina ad.)

ŠOLC, Milan – BURGHAUSER, Jarmil. Leoš Janáček. Souborné kritické vydání. Ediční zásady a směrnice. Praha: Editio Supraphon, 1979.

VELICKÁ, Eva – BERGMANOVÁ, Sandra – BERNÁ, Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Editio Bärenreiter, 2008. ISBN neuvedeno.

Další literatura bude upřesněna dle aktuálních témat.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje vystoupení studenta na semináři s referátem o celkové délce minimálně 45 minut a jeho aktivní účast v diskusi o svém vystoupení i o dalších referátech.

Povinná účast studenta na seminářích min. 90%

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů