Seminář hudební teorie 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SHTN0 Z 5 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dosahuje rozvinutí výsledku dosaženého v rámci předmětu Seminář hudební teorie 9 tím, že přistupuje k přípravě svého referátu samostatně a využívá vlastní kreativity při práci v oblasti přesahů hudební teorie do dalších oborů, rozvíjí tvůrčí invenci při formulaci a řešení uvedených teoretických problémů, účastní se kvalifikovaně a kompetentně odborné diskuse a umí při ní využívat věcné argumenty.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem studia je rozvinout stav dosažený v předmětu Seminář hudební teorie 9 tím, že

bude dále položen větší akcent k samostatné tvůrčí práci v oblasti přesahů hudební teorie do dalších oborů, bude se invenčně řešit formulování charakteristiky uvedených přesahů,

studenta se naučí kvalifikovaně a kompetentně účastnit odborné diskuse k uvedenému tématu.

Tematické okruhy:

Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém i vydavatelském oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické, též však i témata problematiky notové edice). Student magisterského stupně volí pro svůj referát téma z připravované diplomové práce nebo z předmětu Vydavatelská činnost 4. Na půdě semináře též vystupují hosté - pedagogové a doktorandi z příbuzných pracovišť akademií a univerzit z domova i ze zahraničí. Každé vystoupení a rozprava k němu je následně podrobena společnému hodnocení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

CAGE, John. Silence: přednášky a texty. Praha: Tranzit, 2010. ISBN 978-80-87259-07-8.

COOPER, Grosvenor – MEYER, Leonard B. The rhythmic structure of music. Chicago: University of Chicago, 1960.

COPE, David. Techniques of the contemporary composer. New York: Schirmer Books, 1997. ISBN 0-02-864737-8.

JELINEK, Hans. Uvedení do dodekafonické skladby. (z něm. orig. Anleitung zur Zvölftonkomposition, přeložil Eduard Herzog). Praha: Supraphon, 1967.

MERTENS, Wim. American minimal music: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass. New York: Broude, 1983. ISBN 0900707763.

NYMAN, Michael. Experimental Music: Cage and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 0521653835.

PIŇOS, Alois. Tónové skupiny. Praha: Edition Supraphon, 1971.

RISINGER, Karel. Nauka o harmonii XX. století. Praha: Supraphon, 1978.

RISINGER, Karel. Nauka o kontrapunktu XX. století. Praha: Panton, 1984.

SIMMS, Bryan R. Music of the Twentieth Century: style and structure. New York: Schrimer Books, 1996. ISBN 0-02-872392-9.

SCHWARZ, K. Robert. Minimalists. London: Phaidon, 1996. ISBN 0714833819.

Další literatura bude upřesněna v souvislosti s konkrétními tématy seminářů.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje vystoupení studenta na semináři s referátem o celkové délce minimálně 70 minut a jeho aktivní účast v diskusi o svém vystoupení i o dalších referátech.

Povinná účast studenta na seminářích min. 90%

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů