Hudební teorie - systematika 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSN8 ZK 7 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 154 až 189 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozumí probraným konceptům a umí je začlenit do vhodných pojmových struktur. Orientuje se v moderních analytických metodách, rozumí jejich specifickým rysům, zná jejich výhody i nevýhody, a je tak připraven volit pro konkrétní skladby vhodnou analytickou metodu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět seznamuje studenty s vybranými okruhy hudební teorie. V systematické části jsou probrány v rámci daných okruhů konkrétní koncepty předních teoretiků, v analytické pak jejich využití v rámci různých hudebně-analytických směrů. Součástí studia je kritická četba původních textů.

Tematické okruhy:

Systematická hudební teorie

●Současný stav, významné práce v oblasti systematické hudební teorie, aktuální otázky a perspektivy.

●Dynamické pojetí hudební struktury (jako proces, jako organismus)

●Matematické aspekty hudební teorie (využití matematických postupů v kompozici – teorie grup, stochastická hudba, Fibonacciho řada, algoritmická kompozice).

●Princip hierarchie centrické a distanční.

●Obecný princip identity a kontrastu.

●Zodpovědná vazba v hudební struktuře, formotvornost hudebních složek.

Analytická hudební teorie

●Analýza z poslechu – významní autoři, značení, klady a zápory této metody.

●Schenkerovská analýza – charakteristika, značení, specifika, klady a zápory.

●Transformační a neo-riemannovská teorie.

●Matematické metody hudební analýzy (statistické postupy, teorie grafů, topologie).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GILBERT, Steven E., FORTE, Allen. Introduction to Schenkerian analysis. London: Norton & Company, 1982.

LENDVAI, Ernő. Béla Bartók : an analysis of his Music. London: Kahn & Averill, 1971.

LEWIN, David. Musical form and transformation: four analytic essays. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 9780195317121.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků. Praha: Panton, 1969.

THORESSEN, Lasse – HEDMAN, Andreas. Emergent musical forms: Aural explorations. Studies in Music. Ontario: University of Western Ontario, 2015. ISBN neuvedeno

TYMOCZKO, Dmitri. A geometry of music: harmony and counterpoint in the extended common practice. New York: Oxford university press, 2011. ISBN 0195336674.

XENAKIS, Iannis. Formalized music: thought and mathematics in composition. Bloomington: Indiana University Press, 1971. ISBN 0253323789.

Doporučená literatura:

SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker - dávný neznámý. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000. ISBN 80-244-0055-3.

Journal of Music Theory, sv. 42/2, 1998.

SNYDER, B. Music and Memory: An Introduction. Cambridge: MIT Press, 2000. ISBN 0262692376.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu:

70% výsledné známky – jedno téma z vypsaných okruhů.

30% výsledné známky – další doplňkové otázky z látky probrané během semestru.

Povinná účast studenta min. 90%

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů