Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Mg) Hudební teorie - od 2021/22 – 2. ročník

Studijní specializace: Hudební teorie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Diplomový seminář 186DS3 Z 6 2T 186DS4 Z 7 2ST
Organologie 186ORGN1 Z 2 2T 186ORGN2 ZK 2 1PT+1ST
Seminář hudební teorie 186SHTN9 Z 5 2T 186SHTN0 Z 5 2ST
Analýza hudebně teoretického textu 186AHTT9 Z 2 1ST 186AHTT0 ZK 7 1ST
Hudební teorie - specializovaná problematika
 
186HTSP9 Z 6 1ST 186HTSP0 ZK 8 1ST
Hudební teorie - systematika
 
186HTSN9 ZK 8 2PT
Minimální počet kreditů za semestr 29 29
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Studijní plán je v přípravě

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Analýza hudebně teoretického textu 10 (186AHTT0) ZT Systematika hudební teorie (S186SHT)
Analýza hudebně teoretického textu 7 (186AHTT7) ZT
Analýza hudebně teoretického textu 8 (186AHTT8) ZT
Analýza hudebně teoretického textu 9 (186AHTT9) ZT
Hudební teorie - systematika 7 (186HTSN7) PZ
Hudební teorie - systematika 8 (186HTSN8) PZ
Hudební teorie - systematika 9 (186HTSN9) PZ
Studium skladeb 5 (186SS5) PZ
Studium skladeb 6 (186SS6) PZ
Aktuální otázky z hudební estetiky 1 (186AOHE1) ZT Hudební estetika (S186HE)
Aktuální otázky z hudební estetiky 2 (186AOHE2) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 10 (186HTSP0) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 7 (186HTSP7) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 8 (186HTSP8) ZT
Hudební teorie - specializovaná problematika 9 (186HTSP9) ZT