Hudební teorie - systematika 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSN7 zápočet 6 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými okruhy hudební teorie vztahující se k hudbě 20. století. Součástí výuky je kritické čtení textů předních teoretiků, vlastní reflexe vybraných konceptů a jejich analytické uplatnění při studiu skladeb.

Tematické okruhy:

Teorie kompozičních metod 20. století

Metody deterministické

Metody, počítající s faktorem náhody

Hudebně teoretické aspekty tzv. momentové formy

Hudebně teoretické aspekty minimalismu

Hudebně teoretická problematika kompoziční práce s mikrointervaly

Výsledky učení

Absolvent zná a umí vysvětlit systém kompozičních metod 20. století, dovede definovat pojmy a charakterizovat jednotlivé koncepty. Dovede vytvářet jednoduchá kompoziční cvičení s uplatněním daných technik a analyzovat díla, která jsou jimi vytvořena. Má kompetenci uplatnit dané znalosti a dovednosti v samostatné badatelské nebo pedagogické práci a získávat další odborné znalosti.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

Znalostní a dovednostní požadavky, dané rozsahem a úrovní požadavků přijetí ke studiu oboru magisterského studijního programu, tj. odpovídající rozsahu a úrovni znalostí a dovedností, prokázaných v rámci úspěšného absolutoria bakalářského stupně.

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 7

Analýza hudebně teoretického textu 7

Seminář hudební teorie 7

Organologie 1

Hudební estetika 1

Seminář hudební estetiky 1

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 7 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Literatura

Povinná literatura:

JELINEK, Hans. Uvedení do dodekafonické skladby. Přel. Eduard Herzog. Praha – Bratislava: Supraphon, 1967.

RISINGER, Karel. Nauka o harmonii XX. století. Praha: Supraphon, 1978.

RISINGER, Karel. Nauka o kontrapunktu XX. století. Praha: Panton, 1984.

Doporučená literatura:

CAGE, John. Silence: přednášky a texty. Praha: Tranzit, 2010. Navigace. ISBN 978-80-87259-07-8.

COOPER, Grosvenor – MEYER, Leonard B. The rhythmic structure of music. Chicago: University of Chicago, 1960.

COPE, David. Techniques of the contemporary composer. New York: Schirmer Books, 1997. ISBN 0-02-864737-8.

MERTENS, Wim. American minimal music: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass. New York: Broude, 1983. ISBN 0900707763.

NYMAN, Michael. Experimental Music: Cage and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 0521653835.

PIŇOS, Alois. Tónové skupiny. Praha: Supraphon, 1971.

SCHWARZ, K. Robert. Minimalists. London: Phaidon, 2008. ISBN 9780714847733.

SIMMS, Bryan R. Music of the Twentieth Century: style and structure. New York: Schrimer Books, 1996. ISBN 0-02-872392-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast ve výuce min. 90%.

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů