Studium skladeb 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SS6 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou schopni samostatně identifikovat kompoziční postupy u konkrétních skladeb a zvolit vhodné analytické metody. Přistupují k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů využívajících novodobé kompoziční postupy typické pro 2. polovinu 20. století.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

BERNARD, Jonathan W. The Evolution of Elliott Carter's Rhythmic Practice. Perspectives of New Music, Vol. 26, 1988, No. 2, s. 164-203.

CAGE, John. Silence: Přednášky a texty. Praha: Tranzit, 2010. ISBN 978-80-87259-07-8.

DELIO, Thomas. Twentieth century music scores. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

KOFROŇ, Petr a Martin SMOLKA. Grafické partitury a koncepty: [Ponc, Röhl, Logothetis, Grygar, Cage, Cardew, Knížák, Nyman, Goode, Palla]. Olomouc: Audio ego, 1996.

LONDON, Justin. Hearing in Time: Psychological Aspects of Musical Meter. Oxford : Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-516081-9.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7.

Orchestrace jako otevřený proces: (sborník studií). Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-904266-8-9.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. New Jersey: Schirmer, 1986.

XENAKIS, Iannis. Formalized music. Hillsdale: Pendragon Press, 1992.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Doporučená literatura

KOFROŇ, Petr. Třináct analýz. Jinočany: HaH, 1993.

KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey: Prentice Hall, c2006. ISBN 0139240772.

LEEUW, Ton de. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005. 90-5356-765-8.

LESTER, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

PARSCH, Arnošt – PIŇOS, Alois – ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2004. ISBN 80-85429-40-3.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey: Schirmer, 1996. ISBN 0028723929.

STEIN, Deborah. Engaging music:Essays in music analysis. New York Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0195170105.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace:

Předmětem zkoušky je obhajoba písemné verze samostatné analýzy se zapracovanými opravami, jež vyplynuly z diskuse při prezentaci (60 %).

Povinná účast studenta na semináři min. 90 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů