Studium skladeb 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SS6 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů využívajících novodobé kompoziční postupy typické pro 2. polovinu 20. století.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Studenti jsou schopni samostatně identifikovat kompoziční postupy u konkrétních skladeb a zvolit vhodné analytické metody. Přistupují k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura

BERNARD, Jonathan W. The Evolution of Elliott Carter's Rhythmic Practice. Perspectives of New Music, Vol. 26, 1988, No. 2, s. 164-203.

CAGE, John. Silence: Přednášky a texty. Praha: Tranzit, 2010. ISBN 978-80-87259-07-8.

DELIO, Thomas. Twentieth century music scores. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

KOFROŇ, Petr a Martin SMOLKA. Grafické partitury a koncepty: [Ponc, Röhl, Logothetis, Grygar, Cage, Cardew, Knížák, Nyman, Goode, Palla]. Olomouc: Audio ego, 1996.

LONDON, Justin. Hearing in Time: Psychological Aspects of Musical Meter. Oxford : Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-516081-9.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7.

Orchestrace jako otevřený proces: (sborník studií). Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-904266-8-9.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. New Jersey: Schirmer, 1986.

XENAKIS, Iannis. Formalized music. Hillsdale: Pendragon Press, 1992.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Doporučená literatura

KOFROŇ, Petr. Třináct analýz. Jinočany: HaH, 1993.

KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey: Prentice Hall, c2006. ISBN 0139240772.

LEEUW, Ton de. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005. 90-5356-765-8.

LESTER, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

PARSCH, Arnošt – PIŇOS, Alois – ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2004. ISBN 80-85429-40-3.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey: Schirmer, 1996. ISBN 0028723929.

STEIN, Deborah. Engaging music:Essays in music analysis. New York Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0195170105.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace:

Předmětem zkoušky je obhajoba písemné verze samostatné analýzy se zapracovanými opravami, jež vyplynuly z diskuse při prezentaci (60 %).

Povinná účast studenta na semináři min. 90 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů