Zjednodušený studijní plán Hudební teorie (Mg) Hudební teorie - od 2021/22

Katedra hudební teorie

Studijní program: Hudební teorie
Specializace: Hudební teorie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AOHE1 Aktuální otázky z hudební estetiky 1 Z 5
186AHTT7 Analýza hudebně teoretického textu 7 Z 3
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
186DS1 Diplomový seminář 1 Z 3
186HTSP7 Hudební teorie - specializovaná problematika 7 Z 3
186HTSN7 Hudební teorie - systematika 7 Z 6
186SHTN7 Seminář hudební teorie 7 Z 3
186SS5 Studium skladeb 5 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AOHE2 Aktuální otázky z hudební estetiky 2 ZK 5
186AHTT8 Analýza hudebně teoretického textu 8 ZK 3
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
186DS2 Diplomový seminář 2 Z 3
186HTSP8 Hudební teorie - specializovaná problematika 8 ZK 3
186HTSN8 Hudební teorie - systematika 8 ZK 7
186SHTN8 Seminář hudební teorie 8 Z 3
186SS6 Studium skladeb 6 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHTT9 Analýza hudebně teoretického textu 9 Z 2
186DIS3 Diplomový seminář 3 Z 4
186HTSP9 Hudební teorie - specializovaná problematika 9 Z 6
186HTSN9 Hudební teorie - systematika 9 ZK 8
186ORGN1 Organologie 1 Z 2
186SHTN9 Seminář hudební teorie 9 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHTT0 Analýza hudebně teoretického textu 10 ZK 7
186DIS4 Diplomový seminář 4 Z 5
186HTSP0 Hudební teorie - specializovaná problematika 10 ZK 8
186ORGN2 Organologie 2 ZK 2
186SHTN0 Seminář hudební teorie 10 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60