Seminář hudební teorie 7

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SHTN7 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Obsah

Cíl výuky: Cílem studia je výchova k samostatné tvůrčí práci v oboru hudební teorie, podpora tvůrčí invence při formulaci a řešení hudebně teoretických problémů, rozvoj schopnosti studenta účastnit se kvalifikovaně a kompetentně v odborné diskusi.

Tematické okruhy:

Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém i vydavatelském oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické, též však i témata problematiky notové edice). Student magisterského stupně volí pro svůj referát téma z připravované diplomové práce nebo z aktuálně probírané látky v rámci předmětu Hudební teorie – systematika 7 nebo Vydavatelská činnost 1. Na půdě semináře též vystupují hosté - pedagogové a doktorandi z příbuzných pracovišť akademií a univerzit z domova i ze zahraničí. Každé vystoupení a rozprava k němu je následně podrobena společnému hodnocení.

Výsledky učení

Student přistupuje k přípravě svého referátu samostatně a využívá vlastní kreativity, rozvíjí tvůrčí invenci při formulaci a řešení teoretických problémů, účastní se kvalifikovaně a kompetentně odborné diskuse a umí při ní využívat věcné argumenty.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura

FORTE, Allen, and Steven E. Gilbert. Introduction to Schenkerian Analysis. New York: W. W. Norton and Company, 1982.

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969. Edice hudební vědy.

TICHÝ, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. Praha: HAMU, 1994. ISBN 80-7331-897-0.

Doporučená literatura

CAGE, John. Silence: Přednášky a texty. Praha: Tranzit, 2010. ISBN 978-80-87259-07-8.

COOPER, Grosvenor a Leonard B. MEYER. The rhythmic structure of music. Chicago: University of Chicago, 1960.

COPE, David. Techniques of the contemporary composer. New York: Schirmer Books, 1997. ISBN 0-02-864737-8.

JELINEK, Hans: Uvedení do dodekafonické skladby. (z něm. orig. Anleitung zur Zvölftonkomposition, přeložil Eduard Herzog). Praha: Supraphon, 1967.

MERTENS, Wim. American minimal music: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass. New York: Broude, 1983. ISBN 0900707763.

NYMAN, Michael. Experimental Music: Cage and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 0521653835.

PIŇOS, Alois. Tónové skupiny. Praha: Supraphon, 1971. ISBN neuvedeno.

RISINGER, Karel. Nauka o kontrapunktu XX. století. Praha: Panton, 1984.

RISINGER, Karel: Nauka o harmonii XX. století. Praha: Supraphon, 1978.

SCHWARZ, K. Robert. Minimalists. London: Phaidon, 2008. ISBN 9780714847733.

SIMMS, Bryan R.: Music of the Twentieth Century: style and structure. New York: Schrimer Books, 1996. ISBN 0-02-872392-9.

Další literatura bude upřesněna podle konkrétních témat na semináři.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje vystoupení studenta na semináři s referátem o celkové délce minimálně 45 minut a jeho aktivní účast v diskusi o svém vystoupení i o dalších referátech.

Povinná účast studenta na seminářích min. 90%

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů