Aktuální otázky z hudební estetiky 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AOHE1 zápočet 5 česky zimní

Garant předmětu

Jan VIČAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VIČAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se základním způsobem orientují v oblasti současné hudební estetiky a hudební sémiotiky a jsou schopni z estetického hlediska pojímat rovněž hudebně teoretické a hudebně historické souvislosti tématu své diplomové práce.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Získání základních poznatků z hudební estetiky a hudební sémiotiky (přednáška). Součástí předmětu (semináře) jsou i samostatné referáty studentů zaměřené na zvolené téma diplomové práce a navazující skupinové diskuse.

Tematické okruhy:

• Vybrané kapitoly z dějin hudební estetiky

• Hudební estetika a hudební kritika

• Hudební sémantika a sémiotika

• Jaroslav Zich a jeho teorie hudební interpretace

• Eduard Hanslick a hudebně estetický formalismus

• Vztahy mezi hudební estetikou a hudební poetikou

• Hudební poetika: Příklad Leoš Janáček. Hudební notace jako „metaznak“. Uměl Janáček zapsat své skladby?

• Hudební umělec a společnost. Estetické názory (kdysi) mladé české skladatelské generace

• Současný skladatel a jeho svět

• Současný hudební interpret a jeho svět

• Vztahy mezi populární, jazzovou a vážnou hudbou. Stratifikace současného hudebního umění

• Estetika populární hudby: Metoda „háku“ aneb Jak se také komponuje

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1215-1.

SCRUTON, Roger. Hudobná estetika. Bratislava: Hudobné centrum, 2009. ISBN 978-80-89427-11-6.

Doporučená literatura:

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Philosophie der Neuen Musik. Tübingen: P. Siebeck, 1949.

EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-479-3.

FUBINI, Enrico. Geschichte der Musikästhetik. Stuttgart-Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1997. ISBN 3-476-00988-2.

FUKAČ, Jiří, Jiránek, Jaroslav, Poledňák, Ivan, Volek, Jaroslav et alii. Základy hudební sémiotiky I, II, III. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 1992. ISBN 80-210-0566-1.

GODÁR, Vladimír. Kacírske quodlibety. Bratislava: Music Forum, 1998. ISBN 8088737125, 9788088737124

HARNONCOURT, Nicolas. Hudobný dialóg. Myšlienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-42-X.

LIPPMAN, Edward. A History of Western Musical Aesthetics. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1992. ISBN 0803228635.

LISSA, Zofia. Nové studie z hudební estetiky. Praha: Editio Supraphon, 1982.

MIHULE, Jaroslav. Otázky hudební estetiky. Praha: Univerzita Karlova, 2016. ISBN 978-80-7290-878-3.

ROSS, Alex. Zbývá jen hluk. Naslouchání 20. století. Praha: Argo, 2011. ISBN 978-80-257-0558-2.

VIČAR, Jan – Roman DYKAST. Hudební estetika. Praha: Akademie múzických umění, 1998. ISBN 80-85883-30-9.

VOLEK, Jaroslav. Struktura a osobnosti hudby. Praha: Panton, 1988.

ZICH, Jaroslav. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987.

Specifická literatura podle zaměření diplomanta.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje účast studenta na přednáškách a seminářích v minimálním rozsahu 75%, úspěšné přednesení referátu a vykonání testu, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
17:00–20:00
(paralelka 1)
Bloková výuka od 5.10. 2022 pouze v sudých týdnech
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:00–20:00 Jan VIČAR Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Bloková výuka od 5.10. 2022 pouze v sudých týdnech paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů