Diplomový seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DS1 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miloš HONS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš HONS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen kritického zhodnocení literatury a posouzení textu po stránce odborné i technické, je schopen stanovit cíl práce a vhodné výzkumné metody.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

  1. Ovládnutí základů metodologie práce v oblasti muzikologie
  2. Znalosti systematiky hudební teorie
  3. Hudebně analytické dovednosti
  4. Schopnost samostatného hudebně teoretického tvořivého myšlení

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem semináře je prohloubení vědomostí o problematice psaní odborných textů, seznámení s principy práce s prameny a literaturou a tvorby rešerší, seznámení s různými typy prací (analytických, historických, didaktických atp.).

Tematické okruhy:

Hlavní zásady publikační etiky

Charakteristika hlavních žánrů odborných statí (školní, vědecké, novinářské a kritické)

Volba tématu, název a zaměření diplomové práce (analytické, historické, didaktické atp.)

Vyhledávání informačních pramenů (zdrojů) – práce s literaturou a internetovými databázemi

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2314-2.

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. Bakalářská a diplomová práce. Praha: Grada, 2017, 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8.

KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, B., PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

KRČÁL, M., TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1.

ŠIMEK, Dušan, KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého 2002. ISBN 80-244-0435-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje minimálně 70% účast na semináři a splnění zápočtového testu, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HONS M.
17:00–20:00
(paralelka 1)
Bloková výuka od 12. 10. 2022 pouze v lichých týdnech
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:00–20:00 Miloš HONS Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Bloková výuka od 12. 10. 2022 pouze v lichých týdnech paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů