Studium skladeb 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SS5 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou schopni samostatně identifikovat kompoziční postupy u konkrétních skladeb a zvolit vhodné analytické metody. Přistupují k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů využívajících novodobé kompoziční postupy typické pro 2. polovinu 20. století.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

ovinná literatura:

DELIO, Thomas. Twentieth century music scores. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

JANEČEK, Karel. Tektonika. Praha: Supraphon, 1968.

KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha: SHV, 1965.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7.

Nové cesty hudby I. Praha: SHV, 1964.

Nové cesty hudby II. Praha, Bratislava: Supraphon, 1970.

Orchestrace jako otevřený proces: (sborník studií). Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-904266-8-9.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century: an anthology. New Jersey: Schirmer, 1986.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century: style and structure. New Jersey: Schirmer, 1996. ISBN 0028723929.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Doporučená literatura:

KOFROŇ, Petr. Třináct analýz. Jinočany: HaH, 1993. ISBN 80-85787-44-X.

KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey: Prentice Hall, c2006. ISBN 0139240772.

LEEUW, Ton de. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005. 90-5356-765-8.

LESTER, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

STEIN, Deborah. Engaging music:Essays in music analysis. New York Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0195170105.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžné aktivní účasti na hodinách (60%) a samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (40%). K ní si student připraví 30 minutovou prezentaci: obstará partituru, nahrávku a analytický diagram, který předloží k diskusi.

Povinná účast studenta na semináři min. 90%

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů