Organologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ORGN2 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost studenta komplexně uchopit jakýkoli hudební nástroj z organologického hlediska včetně schopnosti odborně popsat, komparovat a zařadit jakýkoli (doposud) neznámý hudební nástroj.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Organologie 1. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Přednáška má studenta vybavit solidními znalostmi z oblasti historické i moderní systematické organologie včetně spolehlivého přehledu o (pověstně složitém) organologickém názvosloví.

Student je postupně seznamován s jednotlivými parametry tzv. úplného organologického obrazu nástroje evropského instrumentáře a vybraných instrumentářů mimoevropských tak, aby byl schopen odborně organologicky interpretovat jakýkoli hudební nástroj.

Tematické okruhy:

  1. Systematický výklad jednotlivých skupin hudebních nástrojů dle organologické klasifikace. Evropský instrumentář.
  2. Vybrané položky instrumentářů mimoevropských etnických hudebních kultur.
  3. Etnoorganologie a její specifika
  4. Prohlubování znalosti další organologické literatury

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

BUCHNER, Alexander. Hudební nástroje národů. Praha: Artia, 1969.

DOURNON, G. Organology. In: Myers, H. (ed.) – Ethnomusicology: an Introduction. London: Mc Millan Press Ltd., 1992.

FRIEDL, Marian. Databáze hudebních nástrojů Náprstkova muzea v Praze. Disertační práce. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007.

HORNBOSTEL, Erich Moritz von – SACHS, Curt. Systematik der Musikinstrumente: ein Versuch. Zeitschrift für Ethnologie XLVI, 1914, s. 553 – 590.

(angl. překlad: A. Baines/K. Wachsmann. Classification of Musical Instruments. The Galpin Society Journal XIV, 1961, s. 3–29).

Doporučená literatura

AGRICOLA, Martin – HETTRICK, William E. The Musica Instrumentalis Deudsch of Martin Agricola: a Treatise on Musical Instruments, 1529 and 1545. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. ISBN: 0521366402

BUCHNER, Alexander. Něco o archeoorganologii. Hudební nástroje XVI, 1979, č. 2, s. 63.

BUONANNI, Filippo. The showcase of musical instruments. (it. original: Cabinetto armonico. Roma, 1722) New York: Dover Publications, 1964.

ČÍŽEK, Bohuslav. Hudební nástroje evropské hudební kultury. Praha: Aventinum, 2002. Fotografické atlasy. ISBN 80-7151-211-7.

FARMER, Henry George. Studies in Oriental musical instruments. London: H. Reeeves, 1931.

FISCHER, Hans. Schallgeräte in Ozeanien : Bau und Spieltechnik – Verbreitung und Funktion. Baden-Baden : Koerner, 1974. ISBN 387320536X.

FORRÓ, Daniel. 100 let elektroakustických hudebních nástrojů. In: Hudba na hranici (sborník). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001, s. 96-119.

SADIE, Stanley, ed. The New grove dictionary of musical instruments. London: Macmillan Press, 1993.

HAVLÍK, Jaromír. Úvod do organologie. Studijní texty, u autora, k dispozici v elektronické podobě.

JIRÁNEK, Jaroslav a Tomáš HEJZLAR. Světem hudebních nástrojů: o jejich vzniku a výrobě. Praha: Panton, 1979.

KELLER, Jindřich. Sólo pro dva mistry: (o hudebních nástrojích). Praha: Albatros, 1982.

KIRBY, Percival Robeon. The Musical Instruments of the Native Races of South Africa. Johannesburg: Witwadersrand Univ. Pr., 1953.

KUNZ, Ludvík. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, 1974.

MAHILLON, Victor Charles. Catalogue descriptif et analytique du Musée instrumental du Conservatoire royal de musique de Bruxeles. (5 svazků, důležitý je 1. svazek,1880) Gent: A. Hoste, 1880–1922.

MARCEL-DUBOIS, Claudie. Les Instruments De Musique De LInde Ancienne ... Illustrations De Jeannine Auboyer. Pl. LVI. Paris, 1941.

MERSENNE, Marin. Harmonie Universelle (1636). Paris: Éd. du CNRS, 1986.

PRAETORIUS, Michael. Syntagma Musicum II: De Organographia. Oxford: Clarendon Press, 1986.

STOCKMANN, E. Towards a History of European Folk Music Instruments. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae VII, 1965, č. 1, s. 155–164.

VIRDUNG, Sebastian. Musica getutscht und aussgezogē durch Sebastianū Virdung Priesters von Amberg [...]. Berlin: Gesellschaft für Musikforschung, 1882.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška z odpřednášené látky a povinné literatury

Další požadavky: docházka min. 60%

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů