Seminář hudební teorie 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SHTN9 Z 5 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dosahuje rozvinutí výsledku dosaženého v rámci předmětu Seminář hudební teorie 8 tím, že je připraven k samostatné vědecké práci v oblasti parametru témbru, že tvůrčí invence studenta při formulaci úsudků v oblasti témbrovosti dosahuje úplné samostatnosti, že přistupuje k přípravě svého referátu samostatně a využívá vlastní kreativity, účastní se kvalifikovaně a kompetentně odborné diskuse a umí při ní využívat věcné argumenty.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem studia je rozvinout stav dosažený v předmětu Seminář hudební teorie 8 tím, že: odborná výchova bude zaměřena k samostatné vědecké práci v oblasti parametru témbru, bude podpořena tvůrčí invence studenta při formulaci úsudků v oblasti témbrovosti, bude posílen rozvoj schopnosti studenta účastnit se kvalifikovaně a kompetentně v odborné diskusi.

Tematické okruhy:

Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém i vydavatelském oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické, též však i témata problematiky notové edice). Student magisterského stupně volí pro svůj referát téma z připravované diplomové práce nebo z aktuálně probírané látky v rámci předmětu Hudební teorie – systematika 9 nebo Vydavatelská činnost 3. Na půdě semináře též vystupují hosté - pedagogové a doktorandi z příbuzných pracovišť akademií a univerzit z domova i ze zahraničí. Každé vystoupení a rozprava k němu je následně podrobena společnému hodnocení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

HONS, Miloš. Hudební analýza. Praha: Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-28-6.

SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker (1868-1935): kapitoly z hudební teorie a analýzy. Praha: KLP, 2012. ISBN 978-80-86791-12-8.

TICHÝ, Vladimír – HAVLÍK, Jaromír – KREJČA, Tomáš – ZVĚŘINA, Petr. (A)tonalita. V Praze: NAMU, 2015. ISBN 978-80-7331-374-6.

TICHÝ, Vladimír – KREJČA, Tomáš – ZVĚŘINA, Petr. Scelovací prostředky. Praha: NAMU, 2017. ISBN 978-80-7331-442-2.

Aktuální verze webových stránek Society for Music Analysis (http://www.sma.ac.uk)

Doporučená literatura

BEK, Josef. LÉBL, Vladimír. KOTEK, Josef. Dějiny české hudební kultury 1890 – 1945. Praha: Academia, 1981.

DOUŠA, Eduard. Instrumentální tvorba pro děti a mládež českých skladatelů 1945 – 1995. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Ediční centrum AMU, 1998. ISBN:80-85883-31-7.

ZELINGER, Ivo. Notografie. Praha: Supraphon, 1986.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje vystoupení studenta na semináři s referátem o celkové délce minimálně 70 minut a jeho aktivní účast v diskusi o svém vystoupení i o dalších referátech.

Povinná účast studenta na seminářích min. 90%

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BEZDĚK J.
15:20–16:50
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:20–16:50 Jiří BEZDĚK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů