Vydavatelská činnost 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186VC4 ZK 10 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zvládá notaci a edici hudby 20. století. Orientuje se v odborných textech o editorství, studiu partitur různých hudebních stylů 20. století. Znalosti a dovednosti z uvedených oblastí pak uplatňuje v přípravě své magisterské práce.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit studenty s problematikou notace a edice hudby 20. století. Součástí studia bude četba odborných textů o editorství, studium partitur různých hudebních stylů 20. století a praktická cvičení v počítačové notografii.

Tematické okruhy:

Notace hudby 20. století – novodobé konvence a specifické problémy.

Počítačová notace a její možnosti.

Proces vydání soudobého hudebního díla, vztah skladatele a nakladatele.

Role nakladatele v současném hudebním životě.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Akademie múzických umění, 1998. ISBN 80-85883-31-7.

VELICKÁ, Eva – BERGMANNOVÁ, Sandra – BERNÁ, Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Institut Bohuslava Martinů v hudebním nakl. Editio Bärenreiter, 2008.

ZELINGR, Ivo. Notografie: učebnice notografického záznamu. Praha: Supraphon, 1986.

Doporučená literatura

GAMMONS, Helen. The Art of Music Publishing. An Entrepreneurial Guide to Publishing and Copyright for the Music, Film, and Media Industries. Oxford: Taylor Francis Ltd., 2011. ISBN 978-0240522357.

GOULD, Elaine. Behind bars: the definitive guide to music notation. New York: Faber music, 2011. ISBN 978-0-571-51456-4.

GRIER, James. The critical editing of music. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-55863-8.

KARKOSCHKA, Erhard. Das Schriftbild der Neuen Musik: Bestnadsaufnahme neuer Notationssymbole Anleitung zu deren Deutung, Realisation und Kritik. Celle: Hermann Moeck, [1966]. ISBN 3-87549-002-9.

STONE, Kurt. Music notation in the twentieth century: a practical guidebook. London – New York: Norton & Company, 1980. ISBN 978-0-393-95053-3.

WOLF, Johannes. Handbuch der Notationskunde. Wiesbaden: Breitkopf, 1963.

WINOGRADSKY, Steve. Music Publishing: The Complete Guide. Van Nuys: Alfred Music, 2013. ISBN 9780739096871.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace spočívá v ústní zkoušce, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Součástí zkoušky bude předložení vypracovaných praktických cvičení.

Výsledná známka bude z 50 % výsledkem ústní zkoušky a z 50 % ohodnocením praktické části.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů