Praxe a její reflexe 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186PXRF1 Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se naučí provádět standardní pracovní aktivity vydavatelství v oblasti notosazby, korekturní práce notační a textové, komunikace se skladateli a výkonnými umělci či expedice. Vše v papírové a elektronické podobě. Získá základní vědomosti, jak analyzovat efektivitu práce, konzultovat odborné výsledky, navrhovat alternativní řešení pracovních postupů atd.

Forma studia

seminář, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky: Předmět Praxe a její reflexe 1 je směřován tak, aby byl plně koordinován s průběhem předmětu Vydavatelská činnost 1. Praxe bude probíhat v rámci vydavatelských aktivit AMU v Praze.

Obsahem činnosti studenta v rámci praxe bude:

Pracovní aktivity studenta zde budou stanoveny v rozsahu 24 hodin za semestr. Jejich reflexe bude probíhat formou blokových seminářů v rozsahu 12 hodin za semestr.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KAMPER, Otakar: Hudební Praha v XVIII. věku. Praha: Melantrich, s.d. (1935).

KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha: Editio Supraphon, 1988.

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000. ISBN 80-7106-238-3.

NĚMEČEK, Jan. Nástin české hudby XVIII. století. Praha: SNKLHU, 1955.

SEHNAL, Jiří. Pobělohorská doba (1620-1740). In LÉBL, Vladimír (ed.). Hudba v českých dějinách. Praha: Editio Supraphon, 1983, s. 143-209.

PILKOVÁ, Zdeňka. Doba osvícenského absolutismu (1740-1810). In LÉBL, Vladimír (ed.). Hudba v českých dějinách. Praha: Editio Supraphon, 1983, s. 211-284.

VELICKÁ, Eva – BERGMANOVÁ, Sandra – BERNÁ, Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Editio Bärenreiter, 2008.

Doporučená literatura:

NIUBO, Marc. Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2014. ISBN 978-80-7050-642-4.

PULKERT, Oldřich. Pokyny ke katalogizaci hudebnin. Praha: SK-ČSSR UK, 1966.

ŠEDIVÁ, Eliška. Výzkum filigránů v hudebních pramenech evidovaných v Souborném hudebním katalogu Národní knihovny České republiky. Knihovnická revue 27, 2016, č. 2, s. 5-23. ISSN 1801-3252.

ZUMAN, František. České filigrány XVIII. století. Rozpravy České akademie věd a umění, tř. I, č. 78. Praha: Česká akademie věd a umění, 1932.

Edice katalogů významných hudebních sbírek 18. století („Catalogus collectionis operum artis musicae. Artis musicae antiquioris catalogum series“):

FREEMANOVÁ, Michaela. Collectio fratrum misericordiae kukussiensis. Pragae: Editio Praga, 1998. ISBN 80-7058-463-7.

FREEMANOVÁ, Michaela. Fratrum misericordiae artis musicae collectiones in Bohemia et Moravia reservatae. Pragae: Národní knihovna ČR, 2013. ISBN 978-80-7050-613-4.

HOLEČEK, Jaroslav. J. A. Seydl Decani Beronensis … catalogus. Praha: Supraphon, 1976.

KLINKHAMMER, Rudolf. Die Kirchenmusikhandschriften der Benediktiner in Böhmen im 18. Jahrhundert. Sankt Ottilien: EOS, 2016. ISBN 978-3-8306-7753-6.

KOUBA, Jan. (ed.) Průvodce po pramenech k dějinám hudby, fondy a sbírky uložené v Čechách. Praha: Academia, 1969.

LINDA, Jaromír. Soupis rukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje: Catalogus manuscriptorum, qui in Bibliotheca studiorum scientiarumque districtus Pilsnensis asservantur. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2016. ISBN 80-85093-85-5.

PEŠKOVÁ, Jitřenka. Collectio Ecclesiae Březnicensis. Praha: Supraphon, 1984.

PODLAHA, Antonín. Catalogus collectionis operum artis musicae quae in bibliotheca capituli metropolitani pragensis asservantur. Pragae: Sumptibus s. f. metropolitani capituli Pragensis, 1926.

PULKERT, Oldřich. Domus Lauretana Pragensis. Praha: Supraphon, 1973.

SEHNAL, Jiří – PEŠKOVÁ, Jitřenka. Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi olomucensis operum artis musicae collectio… Praha: Národní knihovna ČR, 1997–1998. ISBN 80-7050-292-4.

SEMERÁDOVÁ, Pavla a Eliška ŠEDIVÁ. Catalogus collectionis operum artis musicae de Monasterii Siloensis. Pragae: Národní knihovna ČR, 2016. ISBN 978-80-7050-664-6.

ŠEDIVÁ, Eliška. Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas. Přeložil Andy Letham. Pragae: Národní knihovna ČR, 2018. ISBN 978-80-7050-698-1.

ŠTEFAN, Jiří. Ecclesia metropolitana Pragensis catalogus. Praha: Supraphon, 1983–1985.

Další literatura bude upřesněna vyučujícím na základě aktuálních požadavků vydavatelství.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňují následující úkoly:

a) aktivní účast studenta na všech odborných aktivitách, které jsou v rámci praxe vyžadovány – především seznámit se s běžným chodem vydavatelství a účastnit se poté standardních pracovních aktivit na tomto pracovišti (notosazba, korekturní práce notační a textová, komunikace se skladateli a výkonnými umělci, expedice atd.). Kontakt s vydavatelstvím bude probíhat v prezenční i elektronické formě.

b) student předloží vyučujícímu předmětu stručnou strukturovanou písemnou zprávu (cca 2 strany formátu A4, TNR 12, řádkování 1,5) o absolvování praxe a jejím průběhu. Zpráva bude předběžně konzultována a následně podepsána odpovědným pracovníkem vydavatelství. Student se pak dostaví k osobnímu pohovoru o předložené zprávě k vyučujícímu předmětu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
BEZDĚK J.
13:40–15:10
(paralelka 1)
místnost TR1-4032
Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
BEZDĚK J.
15:20–16:05
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:40–15:10 Jiří BEZDĚK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 15:20–16:05 Jiří BEZDĚK Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů