Ediční problematika skladeb s textem

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186EPS Z 3 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých typů textů a různých způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. (Vzhledem ke kapacitě hodin výuky se počítá s tím, že praktická cvičení proběhnou až v rámci navazujících předmětů.) Má povědomí o metodice práce s textem, zná problematiku různých způsobů zhudebnění zpívaného i mluveného slova a dokáže si vytvořit ideální představu o jeho zápisu v notách.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky: Předmět strukturuje oblast problematiky edičního zpracování skladeb s textem.

Seznamuje s hlavními zásadami umístění textu do hudebního zápisu v jednotlivých hudebních žánrech s důrazem na specifickou disciplínu zápisu mluveného slova, které není hudebně strukturováno.

Tematické okruhy:

●úvod do problematiky: metodika, platné ediční zásady, současná norma pro dělení slov

●specifika skladeb s textem, ukázky různých typů textů (báseň, próza, dramatický text)

●srovnání existujících podob edičního zpracování určitého textu (různé literární edice)

●srovnání různých variant hudebního zápisu téhož díla s textem (různé hudební edice)

●porovnání původního textu s textem zhudebněným (formální i obsahové hledisko)

●vytipování problémů při editaci a možnosti řešení na základě analýzy vztahu slova a hudby

●ukázky edičního zpracování vybraných děl se zpívaným textem (vokální žánry)

●možnosti grafického umístění textu vokálních skladeb v klavírním výtahu a v partituře

●ukázky edičního zpracování vybraných děl s mluveným textem (melodramatické žánry)

●možnosti grafického umístění textu melodramů v klavírním výtahu a v partituře

●problematika edice operního a melodramatického libreta

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana. Akademická příručka českého jazyka, 2. rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN: 978-80-200-2947-8.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum, 2016. ISBN: 978-80-7036-492-5.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra a kol. Zdeněk Fibich: Štědrý den / Vodník. Melodramy na texty K. J. Erbena. Recitace a klavír. Praha: Amos Editio, 2003. ISMN M-66057-033-3. (předmluva a ediční poznámky).

VELICKÁ, Eva – BERGMANOVÁ, Sandra – BERNÁ, Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Institut Bohuslava Martinů v hudebním nakladatelství Editio Bärenreiter, 2008. ISBN není k dispozici.

Doporučená literatura:

CARACI VELA, Maria (ed.) Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie. Praha: Koniasch Latin Press, 2001. ISBN 80-85917-57-2.

GABRIELOVÁ, Jarmila. Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Hudební věda XL, 2003, č. 2 – 3, s. 247 – 263.

Slovník české hudební kultury. (Eds. VYSLOUŽIL, Jiří, FUKAČ, Jiří). Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-70584-62-9. (hesla: edice, notografie, nototisk, hudebnina ad.)

ŠOLC, Milan – BURGHAUSER, Jarmil. Leoš Janáček. Souborné kritické vydání. Ediční zásady a směrnice. Praha: Editio Supraphon, 1979.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na přednáškách min. 90 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4032
Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ŠUSTÍKOVÁ V.
10:45–11:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–11:30 Věra ŠUSTÍKOVÁ Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů