Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Mg) - Hudebně-vydavatelská činnost - od 2021/22 – 2. ročník

Studijní specializace: Hudebně-vydavatelská činnost
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Diplomový seminář 186DS3 Z 6 2T 186DS4 Z 7 2ST
Organologie 186ORGN1 Z 2 2T 186ORGN2 ZK 2 1PT+1ST
Seminář hudební teorie 186SHTN9 Z 5 2T 186SHTN0 Z 5 2ST
Autorské právo
 
206ATR1 Z 2 2PT 206ATR2 ZK 3 2PT
Dějiny populární hudby 186DPH1 Z 1 1PT+1ST 186DPH2 ZK 1 1PT+1ST
Praxe a její reflexe 186PXRF3 Z 5 12SS+24CS
Vydavatelská činnost 186VC3 ZK 9 1PT+1CT 186VC4 ZK 10 1PT+1CT
Základy podnikání v hudebním životě 110ZPH1 Z 2 24PS 110ZPH2 ZK 2 28SS
Minimální počet kreditů za semestr 32 30
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 32 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -2 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Ediční problematika skladeb s textem (186EPS) PZ Vydavatelská činnost (S186VC)
Vydavatelská činnost 1 (186VC1) PZ
Vydavatelská činnost 2 (186VC2) PZ
Vydavatelská činnost 3 (186VC3) PZ
Vydavatelská činnost 4 (186VC4) PZ
Autorské právo 3 (110AP3) PZ Podnikání v hudebně vydavatelské oblasti (S186PHVC)
Autorské právo 4 (110AP4) PZ
Fundraising (110FUN) PZ
Marketing 1 (110M1) PZ
Marketing 2 (110M2) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 1 - strategický management (110ZPH1) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování (110ZPH2) PZ