Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110ZPH2 zkouška 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je naučit posluchače základním zákonitostem strategického přemýšlení a plánování na základě různých příkladů z vybraných kulturních institucí s různými právními formami, analyzovat jejich strategické řízení, a především systém plánování. Výuka tak studentům přináší kritický pohled na fungování a strukturu hudebního průmyslu i dalších součástí hudebního provozu. Předmět také učí posluchače, jak vytvořit vlastní strategický plán kulturní (hudební) organizace ve všech jeho fázích v teoretické i praktické rovině.

Tematické okruhy:

  1. Strategický management
  2. Strategické plánování v jednotlivých oblastech (produkce, marketing, finance)
  3. Reálný vhled do profesionální hudební organizace
  4. Analýza strategického managementu u vybrané kulturní organizace

Výsledky učení

Student získá podrobný vhled do fungování a struktury vybraných organizací.

Dokáže analyzovat strategické řízení – jeho přednosti a nedostatky.

Dokáže strategicky uvažovat a vytvořit vlastní strategický plán organizace/projektu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování, teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2.

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2.

Doporučená literatura:

KIM, W. Chan, MAUBORGNEOVÁ, Reneé. Nová strategie moderního oceánu. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1547-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracovaný fiktivní strategický plán zadané organizace – 70 %

Ústní zkouška z odpřednášené látky – 30 %

Teoretická část - 30%

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 70 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů