Zjednodušený studijní plán Hudební teorie (Mg) - Hudebně-vydavatelská činnost - od 2021/22

Katedra hudební teorie

Studijní program: Hudební teorie
Specializace: Hudebně-vydavatelská činnost

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AOHE1 Aktuální otázky z hudební estetiky 1 Z 5
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
186DS1 Diplomový seminář 1 Z 3
186EPS Ediční problematika skladeb s textem Z 3
110FUN Fundraising ZK 2
110M1 Marketing 1 Z 2
186PXRF1 Praxe a její reflexe 1 Z 3
186SHTN7 Seminář hudební teorie 7 Z 3
186VC1 Vydavatelská činnost 1 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AOHE2 Aktuální otázky z hudební estetiky 2 ZK 5
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
186DS2 Diplomový seminář 2 Z 3
110M2 Marketing 2 ZK 2
186PXRF2 Praxe a její reflexe 2 Z 4
186SHTN8 Seminář hudební teorie 8 Z 3
186VC2 Vydavatelská činnost 2 ZK 5
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206ATR1 Autorské právo 1 Z 2
186DPH1 Dějiny populární hudby 1 Z 1
186DIS3 Diplomový seminář 3 Z 4
186ORGN1 Organologie 1 Z 2
186PXRF3 Praxe a její reflexe 3 Z 5
186SHTN9 Seminář hudební teorie 9 Z 5
186VC3 Vydavatelská činnost 3 ZK 9
110ZPH1 Základy podnikání v hudebním životě 1 - strategický management Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206ATR2 Autorské právo 2 ZK 3
186DPH2 Dějiny populární hudby 2 ZK 1
186DIS4 Diplomový seminář 4 Z 5
186ORGN2 Organologie 2 ZK 2
186SHTN0 Seminář hudební teorie 10 Z 5
186VC4 Vydavatelská činnost 4 ZK 10
110ZPH2 Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60