Vydavatelská činnost 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186VC3 ZK 9 česky zimní

Garant předmětu

Eduard DOUŠA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eduard DOUŠA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se spolehlivě orientuje ve vývoji české instruktivní tvorby 20. století.

Student se spolehlivě orientuje ve vývoji české artificiální tvorby mezi 1. a 2. světovou válkou.

Student umí pracovat s autorským rukopisem.

Studen umí provést transkripci díla do notačního programu.

Student umí provést korektury transkribovaného díla.

Student se orientuje v základních administrativně právních aspektech.

Student dokáže prezentovat vydaný titul.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět umožňuje studentům získat přehled o české hudební instruktivní literatuře 20. století a instruktivní hudební tvorbě současné. Dále student získá přehled o vývoji české hudební moderny mezi 1. a 2. světovou válkou. Cílem praktické části je vlastní ediční činnost v oblasti české hudební instruktivní literatury 20. století, v oblasti instruktivní hudební tvorby současné nebo v oblasti české hudební moderny mezi 1. a 2. světovou válkou.

Tematické okruhy:

Česká instruktivní tvorba 20. století se zřetelem ke druhé polovině 20. století a k současnosti

Vývoj české artificiální tvorby mezi 1. a 2. světovou válkou – východiska, mezi tradicí a modernou, avantgarda

Práce s autorským rukopisem

Transkripce do notačního programu

Korektury

Spolupráce s autorem (dědici autorských práv)

Spolupráce s výtvarníkem

Spolupráce s tiskárnou

Základní administrativně právní aspekty

Veřejná prezentace vydaného titulu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BEK, Josef. LÉBL, Vladimír. KOTEK, Josef. Dějiny české hudební kultury 1890 -1945. Praha: Academia,1981.

DOUŠA, Eduard. Instrumentální tvorba pro děti a mládež českých skladatelů 1945 - 1995. Disertační práce. Praha, Pedagogická fakulta UK 2001.

ZELINGER, Ivo. Notografie. Praha: Supraphon,1986.

Doporučená literatura:

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Ediční centrum AMU, 1998. ISBN:80-85883-31-7.

Notační programy: Sibelius, Finale, Musescore/manuály

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1.teoretická část:

a)znalost české instruktivní tvorby 20. století se zřetelem ke druhé polovině 20. století a k současnosti

b)znalost vývoje české artificiální tvorby mezi 1. a 2.světovou válkou

2.praktická část: komplexní praktická příprava zvoleného titulu z okruhu česká instruktivní tvorba – okruh a) nebo kratší dílo z okruhu b) česká tvorba mezi 1. a 2. světovou válkou

Povinná účast studentů na přednáškách a seminářích – min. 90 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4032
Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
DOUŠA E.
17:00–20:00
(přednášková par. 1)
Bloková výuka od 12. 10. 2022 v lichých týdnech
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:00–20:00 Eduard DOUŠA Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
Bloková výuka od 12. 10. 2022 v lichých týdnech přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů