Vydavatelská činnost 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186VC1 ZK 4 česky zimní

Garant předmětu

Vít ASCHENBRENNER, Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít ASCHENBRENNER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí strukturovat české/středoevropské hudební instituce 18. století a specifikovat jejich hudební prameny. Orientuje se v hlavních českých pramenných sbírkách 18. století a v katalogizačních systémech hudebnin. Umí specifikovat základní typy hudebních edic tzv. staré hudby včetně jejich přínosu pro hudební interpretaci a pro muzikologii. Dokáže popsat postup prací na vzniku kritické edice hudebního pramene včetně praktické demonstrace.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky: předmět poskytuje přehled po edicích hudby 18. století a jejich metodologických východiscích. V praktické části umožňuje studentům tvorbu vlastní edice na základě vlastní spartace vybraného hudebního pramene 18. století.

Tematické okruhy:

•hudební kultura 18. století jako zdroj hudebních pramenů

•typy hudebních pramenů 18. století a jejich výpovědní hodnota

•žánrové spektrum české hudby 18. století

•hudební instituce 18. století a jejich hudební sbírky – typologie

•významné hudební sbírky 18. století v českých zemích

•základní (vydané) katalogy českých hudebních sbírek

•katalogizační systémy hudebnin v Čechách a ve světě

•historická východiska ediční činnosti

•hlavní (historické) ediční počiny v oblasti tzv. staré hudby ve světě a u nás

•typy hudebních edic a jejich význam pro hudební interpretaci, resp. pro hudební historiografii

•kritická edice a její struktura

•práce s vybraným hudebním pramenem s cílem realizace kritické edice hudebniny

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KAMPER, Otakar: Hudební Praha v XVIII. věku. Praha: Melantrich, s.d. (1935).

KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha: Editio Supraphon, 1988.

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000. ISBN 80-7106-238-3.

NĚMEČEK, Jan. Nástin české hudby XVIII. století. Praha: SNKLHU, 1955.

PILKOVÁ, Zdeňka. Doba osvícenského absolutismu (1740-1810). In LÉBL, Vladimír (ed.). Hudba v českých dějinách. Praha: Editio Supraphon, 1983, s. 211-284.

SEHNAL, Jiří. Pobělohorská doba (1620-1740). In LÉBL, Vladimír (ed.). Hudba v českých dějinách. Praha: Editio Supraphon, 1983, s. 143-209.

VELICKÁ, Eva – BERGMANOVÁ, Sandra – BERNÁ, Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Editio Bärenreiter, 2008.

Doporučená literatura:

NIUBO, Marc. Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2014. ISBN 978-80-7050-642-4.

PULKERT, Oldřich. Pokyny ke katalogizaci hudebnin. Praha: SK-ČSSR UK, 1966.

ŠEDIVÁ, Eliška. Výzkum filigránů v hudebních pramenech evidovaných v Souborném hudebním katalogu Národní knihovny České republiky. Knihovnická revue 27, 2016, č. 2, s. 5-23. ISSN 1801-3252.

ZUMAN, František. České filigrány XVIII. století. Rozpravy České akademie věd a umění, tř. I, č. 78. Praha: Česká akademie věd a umění, 1932.

Edice katalogů významných hudebních sbírek 18. století („Catalogus collectionis operum artis musicae. Artis musicae antiquioris catalogum series“):

FREEMANOVÁ, Michaela. Collectio fratrum misericordiae kukussiensis. Pragae: Editio Praga, 1998. ISBN 80-7058-463-7.

FREEMANOVÁ, Michaela. Fratrum misericordiae artis musicae collectiones in Bohemia et Moravia reservatae. Pragae: Národní knihovna ČR, 2013. ISBN 978-80-7050-613-4.

HOLEČEK, Jaroslav. J. A. Seydl Decani Beronensis … catalogus. Praha: Supraphon, 1976.

KLINKHAMMER, Rudolf. Die Kirchenmusikhandschriften der Benediktiner in Böhmen im 18. Jahrhundert. Sankt Ottilien: EOS, 2016. ISBN 978-3-8306-7753-6.

KOUBA, Jan. (ed.) Průvodce po pramenech k dějinám hudby, fondy a sbírky uložené v Čechách. Praha: Academia, 1969.

LINDA, Jaromír. Soupis rukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje: Catalogus manuscriptorum, qui in Bibliotheca studiorum scientiarumque districtus Pilsnensis asservantur. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2016. ISBN 80-85093-85-5.

PEŠKOVÁ, Jitřenka. Collectio Ecclesiae Březnicensis. Praha: Supraphon, 1984.

PODLAHA, Antonín. Catalogus collectionis operum artis musicae quae in bibliotheca capituli metropolitani pragensis asservantur. Pragae: Sumptibus s. f. metropolitani capituli Pragensis, 1926.

PULKERT, Oldřich. Domus Lauretana Pragensis. Praha: Supraphon, 1973.

SEHNAL, Jiří – PEŠKOVÁ, Jitřenka. Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi olomucensis operum artis musicae collectio… Praha: Národní knihovna ČR, 1997–1998. ISBN 80-7050-292-4.

SEMERÁDOVÁ, Pavla a Eliška ŠEDIVÁ. Catalogus collectionis operum artis musicae de Monasterii Siloensis. Pragae: Národní knihovna ČR, 2016. ISBN 978-80-7050-664-6.

ŠEDIVÁ, Eliška. Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas. Přeložil Andy Letham. Pragae: Národní knihovna ČR, 2018. ISBN 978-80-7050-698-1.

ŠTEFAN, Jiří. Ecclesia metropolitana Pragensis catalogus. Praha: Supraphon, 1983–1985.

Další literatura bude upřesněna vyučujícím na základě aktuálních požadavků vydavatelství.

Hodnoticí metody a kritéria

Realizace spartace pramenů z 18. století formou kritické edice – kompoziční cyklus (mše, nešpory, sinfonie, koncert apod.). 75%

Teoretická část – znalost látky uvedené v anotaci předmětu. 25 %

Povinná účast studenta na přednáškách a seminářích min. 90 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ASCHENBRENNER V.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–18:30 Vít ASCHENBRENNER Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů