Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební teorie (Mg) - Hudebně-vydavatelská činnost - od 2021/22 – 1. ročník

Studijní specializace: Hudebně-vydavatelská činnost
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Aktuální otázky z hudební estetiky 186AOHE1 Z 5 1PT+1ST 186AOHE2 ZK 5 1PT+1ST
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Diplomový seminář 186DS1 Z 3 2ST 186DS2 Z 3 2ST
Seminář hudební teorie 186SHTN7 Z 3 2ST 186SHTN8 Z 3 2ST
Ediční problematika skladeb s textem 186EPS Z 3 1PT
Fundraising 110FUN ZK 2 1PT+1ST
Marketing 110M1 Z 2 1ST+1PT 110M2 ZK 2 1ST+1PT
Praxe a její reflexe 186PXRF1 Z 3 12SS+24CS 186PXRF2 Z 4 14SS+28CS
Vydavatelská činnost 186VC1 ZK 4 1PT+1CT 186VC2 ZK 5 1PT+1CT
Minimální počet kreditů za semestr 28 25
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Ediční problematika skladeb s textem (186EPS) PZ Vydavatelská činnost (S186VC)
Vydavatelská činnost 1 (186VC1) PZ
Vydavatelská činnost 2 (186VC2) PZ
Vydavatelská činnost 3 (186VC3) PZ
Vydavatelská činnost 4 (186VC4) PZ
Autorské právo 3 (110AP3) PZ Podnikání v hudebně vydavatelské oblasti (S186PHVC)
Autorské právo 4 (110AP4) PZ
Fundraising (110FUN) PZ
Marketing 1 (110M1) PZ
Marketing 2 (110M2) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 1 - strategický management (110ZPH1) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování (110ZPH2) PZ