Praxe a její reflexe 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186PXRF3 Z 5 česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se při řešení závažných úkolů naučí samostatnosti a profesionální zodpovědnosti při přípravě notosazby, korekturní práce notační a textové, komunikace se skladateli a výkonnými umělci či expedice. Analyzuje efektivitu práce, konzultuje odborné výsledky, navrhuje alternativní řešení pracovních postupů atd.

Forma studia

seminář, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky: Předmět Praxe a její reflexe 3 je směřován tak, aby byl plně koordinován s průběhem předmětu Vydavatelská činnost 3. Zahrnuje především studentovu spolupráci s vydavatelstvím v rámci EU včetně ČR (mimo vydavatelství AMU), kde již plní závažné samostatné úkoly. Praxe může probíhat prezenčně i elektronicky.

Komunikace se zahraničním vydavatelstvím bude probíhat v angličtině.

Obsahem činnosti studenta v rámci praxe bude:

Praxe bude probíhat v souladu se smlouvou o praxích mezi AMU a zahraničním nebo českým vydavatelstvím. Smlouvy budou specifikovány na základě požadavků každého vydavatelství individuálně. Pracovní aktivity studenta zde budou stanoveny v rozsahu 24 hodin za semestr. Jejich reflexe bude probíhat formou blokových seminářů v rozsahu 12 hodin za semestr.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BEK, Josef. LÉBL, Vladimír. KOTEK, Josef. Dějiny české hudební kultury 1890 -1945. Praha: Academia, 1981.

DOUŠA, Eduard. Instrumentální tvorba pro děti a mládež českých skladatelů 1945 - 1995. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001.

ZELINGER, Ivo. Notografie. Praha: Supraphon,1986.

Doporučená literatura:

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Ediční centrum AMU, 1998. ISBN:80-85883-31-7.

Další literatura bude upřesněna vyučujícím na základě aktuálních požadavků vydavatelství.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňují následující úkoly:

a) aktivní účast studenta na všech odborných aktivitách, které jsou v rámci praxe vyžadovány – především seznámit se s běžným chodem vydavatelství a účastnit se každodenních pracovních aktivit. Kontakt s vydavatelstvím může probíhat v prezenční i elektronické formě.

b) student předloží vyučujícímu předmětu stručnou strukturovanou písemnou zprávu (cca 2 strany formátu A4, TNR 12, řádkování 1,5) o absolvování praxe a jejím průběhu. Zpráva bude předběžně konzultována a následně podepsána odpovědným pracovníkem vydavatelství. Student se pak dostaví k osobnímu pohovoru o předložené zprávě k vyučujícímu předmětu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
BEZDĚK J.
08:40–10:55
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 08:40–10:55 Jiří BEZDĚK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů