Autorské právo 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ATR1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student získá schopnost základní orientace v právu autorském.
  2. Student získá dovednost provádět jednoduché úkony při vyřizování autorských práv v divadelním provozu, a to především ohledně smluvní problematiky.

Forma studia

Přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět Autorské právo 1 poskytuje základní znalost v úvodu do problematiky autorského práva prostřednictvím následujících témat:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

ISBN 978-807598-049-6

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou udělovány na základě ústního ověření znalostí.

Poznámka

Předmět je vypisován jednou za dva roky v akademických letech začínajících lichým rokem (2015/2016, 2017/2018...).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů