Autorské právo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ATR1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ, Jiří SRSTKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SRSTKA

Obsah

Předmět Autorské právo 1 poskytuje základní znalost v úvodu do problematiky autorského práva prostřednictvím následujících témat:

Výsledky učení

  1. Student získá schopnost základní orientace v právu autorském.
  2. Student získá dovednost provádět jednoduché úkony při vyřizování autorských práv v divadelním provozu, a to především ohledně smluvní problematiky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

ISBN 978-807598-049-6

Polčák R. a kolektiv, Autorský zákon (praktický komentář s judikaturou), nakladatelství Leges 2020, ISBN 978-80-7502-391-9

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou udělovány na základě ústního ověření znalostí.

Poznámka

Předmět je vypisován v rozložení na dva semestry - Autorské právo I. v ZS a Autorské právo 2 v LS. Přednášek se mohou zúčastnit i studenti ostatních kateder na DAMU a též studenti HAMU. Výuka v LS plynule navazuje na výuku v ZS.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost S201
Posluchárna - Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
SRSTKA J.
09:00–10:20
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:20 Jiří SRSTKA Posluchárna - Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů