Dějiny populární hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DPH1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Aleš OPEKAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš OPEKAR

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je základní orientace ve vývojových tendencích světové populární hudby od zábavných a tanečních forem v historických epochách do 19. století a zejména pak po nástupu hudby jazzového okruhu od konce 19. století. Rozpoznání jednotlivých stylově-žánrových druhů a typů populární hudby a schopnost časově zařadit jejich konkrétní projevy. Orientace v pojmosloví používaném v oblasti populární (nonartificiální) hudby. Povědomí o společenském zakotvení a fungování populární hudby v rámci kulturního a politického kontextu.

Tematické okruhy:

 1. vymezení pojmu a charakteristické rysy populární hudby (srovnání s klasickou hudbou)
 2. formy a typy evropské zábavné hudby do 19. století (tance, pijácké písně)
 3. kramářská píseň (vývojové etapy, funkce)
 4. valčík, vznik a hlavní autoři
 5. polka, vznik a hlavní autoři
 6. operety a muzikály
 7. kuplety, šantány a kabarety
 8. náboženské formy afroamerické hudby jako zdroj vzniku jazzu
 9. světské formy afroamerické hudby jako zdroje vzniku jazzu
 10. vznik a vývoj jazzu (hlavní etapy a jejich časové zařazení)
 11. tradiční jazz (vývojové etapy a stylové posuny)
 12. blues
 13. jazzové inspirace ve vážné hudbě
 14. swing

Výsledky učení

Absolvent vysvětlí základní vývojové procesy stylově-žánrových trendů ve vývoji světové populární hudby.

Absolvent interpretuje konkrétní projev populární hudby v uměleckém, kulturním a společenském kontextu.

Absolvent kriticky pracuje s prameny a specializovanou literaturou.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (do roku 1918). Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0481-5.

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 – 1968). Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0634-6.

MATZNER, Antonín, POLEDŇÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor. ed. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část věcná. Praha: Editio Supraphon, 1983. ISBN 02-003-83.

Doporučená literatura

DORŮŽKA, Lubomír. Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie. Bratislava: OPUS, 1978. ISBN 62-291-78.

POLEDŇÁK Ivan. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. ISBN 80-244-180-0.

ZELENAY, Pavol, ŠOLTÝS, Ladislav. Hudba, tanec, pieseň. Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2008. ISBN978-80-88884-96-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Student dostane zápočet, má-li alespoň 60 % docházky a prokáže-li odbornou znalost, dovednost a způsobilost formou pohovoru na dvě témata vybraná ze 14 vypsaných témat.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
OPEKAR A.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:00–18:30 Aleš OPEKAR Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů