Dějiny populární hudby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DPH2 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent vysvětlí základní vývojové procesy stylově-žánrových trendů ve vývoji světové populární hudby.

Absolvent interpretuje konkrétní projev populární hudby v uměleckém, kulturním a společenském kontextu.

Absolvent kriticky pracuje s prameny a specializovanou literaturou.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je základní orientace ve vývojových tendencích světové populární hudby od zábavných a tanečních forem v historických epochách do 19. století a zejména pak po nástupu hudby jazzového okruhu od konce 19. století. Rozpoznání jednotlivých stylově-žánrových druhů a typů populární hudby a schopnost časově zařadit jejich konkrétní projevy. Orientace v pojmosloví používaném v oblasti populární (nonartificiální) hudby. Povědomí o společenském zakotvení a fungování populární hudby v rámci kulturního a politického kontextu.

Tematické okruhy:

 1. moderní jazz (vývojové etapy a stylové posuny)
 2. rhythm & blues (vysvětlení termínu a stručná charakteristika s hl. představiteli)
 3. country & western (vysvětlení termínu a stručná charakteristika s hl. představiteli)
 4. rock'n'roll (vysvětlení termínu a stručná charakteristika s hl. představiteli)
 5. šanson (vysvětlení termínu a stručná charakteristika s hl. představiteli)
 6. hlavní proud populární hudby, střední proud, pop
 7. folk (vysvětlení termínu, stručná charakteristika a hl. představitelé)
 8. česká trampská píseň a folk
 9. rock 60. – 70. let (stylově-žánrové typy v průběhu vývoje)
 10. new wave, nová vlna v rocku a populární hudbě 80. letech 20. století
 11. hip hop (vysvětlení termínů a stručná charakteristika)
 12. elektronická taneční hudba (vysvětlení termínů a stručná charakteristika)
 13. stručný vývoj gramofonového průmyslu (časové zařazení proměn nosičů hudby)
 14. tradiční, moderní a postmoderní populární hudba (vysvětlení termínů)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (do roku 1918). Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0481-5.

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 – 1968). Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0634-6.

MATZNER, Antonín, POLEDŇÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor. ed. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část věcná. Praha: Editio Supraphon, 1983. ISBN 02-003-83.

Doporučená literatura

DORŮŽKA, Lubomír. Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie. Bratislava: OPUS, 1978. ISBN 62-291-78.

POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. ISBN 80-244-180-0.

ZELENAY, Pavol, ŠOLTÝS, Ladislav. Hudba, tanec, pieseň. Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2008. ISBN 978-80-88884-96-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Student dostane známku, má-li alespoň 60 % docházky a prokáže-li odbornou znalost, dovednost a způsobilost formou pohovoru na dvě témata vybraná ze 14 vypsaných témat druhého semestru a jedno téma ze 14 vypsaných témat prvního semestru.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů