Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110MZP2 zkouška 2 9 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 5 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Marek ŠULC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je pokračovat v seznamování posluchačů s fungováním nejdůležitějších součástí showbusinessu, zejména v oblasti hudby a naučit je některým organizačním technologiím, které jsou společné jak pro oblast nonartificiální, tak artificiální hudby. Studenti se naučí nejdůležitějším producentským, marketingovým a propagačním postupům a technologiím při managementu nonartificiální hudby zejména v oblasti nahrávací činnosti, organizaci velkých turné v rámci ČR i v rámci Evropy včetně všech moderních forem fundraisingu, dokonalému vypracování finančního plánu, jeho plnění a kontrole.

Tematické okruhy:

  1. Vztah nonartificiální a artificiální hudby, technologie a modely fungování
  2. Základní technika fundraisingu v oblasti zábavního průmyslu a showbusinessu
  3. Digitální média v komplexu zábavního průmyslu a showbusinessu
  4. Nahrávací projekty, digitální distribuce, sociální sítě a fan clubs, merchandising

5. 360 deal – historie, funkce a význam

Výsledky učení

Student bude umět analyzovat nejdůležitější součásti zábavního průmyslu a showbusinessu zejména v oblasti hudby. Naučí se klíčové technologické, marketingové a finanční postupy při organizaci rozsáhlých turné a při nahrávací činnosti nonartificiální hudby. Bude umět vypracovat plán fundraisingu v oblasti tzv. megastar events, osvojí si znalost tzv. 360 deal včetně všech náležitostí a vypracování podrobného finančního plánu takové akce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ŽÁKOVÁ, Eva a kol. Kulturní a kreativní průmysly v České republice. Praha: Institut umění –

Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-009-2.

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění –

Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-274-4.

Online zdroje:

NEO, Jesse. Music 101: 360 Record Deal Explained (2020 UPDATED). In: Gemtracks.com [online]. 10. 6. 2016 [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.gemtracks.com/guides/view.php?title=what-is-a-360-record-deal&id=127

www.ifpi.com

www.osa.cz

www.dilia.cz

Doporučená literatura:

Online zdroje:

Pulling the future forward: The entertainment and media industry reconfigures amid recovery: Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024 [online]. PwC Network, 2020, [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/outlook-2020/perspectives.pdf

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/40237/BPTX_2011_2__0_287136_0_126696.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pulling the future forward: The entertainment and media industry reconfigures amid recovery [online]. Statista Research Department, 2016 [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/237769/value-of-the-us-entertainment-and-media-market/

Hodnoticí metody a kritéria

Teoretická část – znalost látky uvedené v anotaci předmětu a schopnost její aplikace na domácí i mezinárodní poměry – 40 % výsledného hodnocení.

Vypracování, analýza a zdůvodnění projektu z oblasti showbusinessu, zejména oblast muzikálu, open air megakoncertu nebo dalších nahrávacích akcí. Vypracování tzv. 360 deal projektu; fundraising, marketing, digitální marketing projektu – 60 % výsledného hodnocení.

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 70 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů