Hudebně producentská organizační praxe 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110HPOP8 zápočet 4 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dana JANDÁČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Produkční praxe má za cíl dát příležitost studentovi účastnit se reálného hudebního projektu, jeho přípravy a realizace ve spolupráci s dalšími studenty nebo předem stanoveným týmem, jeho propagace a následně jeho vyhodnocení.

Tematické okruhy:

Příprava projektu

Organizace projektu

Propagace projektu

Vyhodnocení realizace

Výsledky učení

Student získá praktické zkušenosti a dovednosti v kontaktu s reálným hudebním životem, účastní se přípravy a realizace konkrétního projektu včetně jeho propagace prostřednictvím sociálních sítí a webu HAMU.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BYRNES, William J. Management and the arts. 4. vydání. Amsterdam: Focal Press, 2009. ISBN 978-0-240-81004-1.

BRINDLE, Meg a DEVEREAUX, Constance, eds. The arts management handbook: new directions for students and practitioners. London: Routledge, 2015. ISBN 978-0-7656-1742-2.

KAISER, Michael, M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2.

KOTLER, Philip. Marketing Management, Analýza, plánování, realizace a kontrola. Praha: Victoria Publishing, 1992: ISBN 80-85605-08-2.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5.

STEIN, Tobie, S. Performing arts management: a handbook of professional practices. New York: Allworth Press, 2008. ISBN 978-1-58115-650-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet za úspěšnou realizaci konkrétního školního projektu nebo absolvování dvoutýdenní praxe v rámci uměleckého provozu HAMU.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů