Seminář hudební produkce 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110SHP8 zápočet 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman BĚLOR, Jiří ŠTILEC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem seminářů hudební produkce, které probíhají ve všech ročnících navazujícího magisterského studia (většinou společně se všemi ročníky) je naučit studenty veřejnému vystupování před kolektivem dalších studentů nebo i odborníků a osobností dané oblasti. Součástí seminářů jsou diskuse o aktualitách dění v domácím i mezinárodním hudebním dění, aktuální informace z oboru včetně diskusí o stěžejních odborných dílech a uměleckých činech a především kontakt s významnými domácími a mezinárodními osobnostmi z oblasti hudebního managementu a podnikatelské sféry. Snahou je rovnoměrné zastoupení témat a osobností ze všech sfér – z veřejného, občanského i soukromého sektoru.

Tematické okruhy:

Jednotlivé tematické okruhy jsou závislé na pozvané osobnosti a zahrnují úmyslně co nejširší škálu témat ze všech oblastí hudebního provozu v domácím i mezinárodním měřítku, mezi hosty jsou i bývalí úspěšní absolventi oboru hudební produkce

Výsledky učení

Semináře nejsou klasickou výukovou platformou, jsou spíše debatním a experimentálním fórem, na němž studenti získávají přehled a názory jednotlivých osobností, učí se diskutovat, klást smysluplné otázky a obhajovat vlastní názory a koncepce v konfrontaci s názory zkušených odborníků. Smyslem je i vzájemná informovanost všech studentů hudební produkce o jejich aktivitách a výsledcích jejich praktické i odborné práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

V obou případech nelze jednoznačně doporučit trvale platné tituly, protože se jedná o aktuality (včetně koncertních a operních událostí, jiných významných společenských událostí ovlivňujících hudební život nebo nově vydaných titulů) a různé podle dohodnutého plánu zvané odborníky. Diskutuje se vždy jiná problematika a případně i jiný knižní titul nebo časopisecká studie, která se vybere s předstihem nebo s ohledem na danou problematiku nebo osobnost a poté se o ní debatuje nebo se píší cvičné recenze.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen za tři samostatná vystoupení v rámci diskuse o problematice soudobého hudebního života podle výběru vedoucího semináře (50 % výsledného hodnocení) a za písemné vypracování eseje na téma podle výběru studenta – odpovídá tématům seminářů v příslušném semestru (50 % výsledného hodnocení).

Další požadavky: povinná účast studentů ve výuce min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů