Svět on-line

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110SON zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek ŠULC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit studenty s trendy a aktuálním děním v digitálním světě a s jeho využitím v oblasti hudebního managementu. Předmět se soustředí na aktuální trendy vývoje sociálních sítí, online reklamy a digitální distribuce hudby.

Tematické okruhy

  1. Sociální sítě – jejich současný stav, vývoj, jednotlivé platformy
  2. Online reklama, reklama na sociálních sítích, PPC reklamy
  3. Digitální distribuce hudby – Spotify, Apple Music a další.
  4. Propojení online médií se stávajícími tradičními médii (tisk, rozhlas, televize)
  5. Online komunikace
  6. Nekomerční využití hudební složky v online médiích (hudební podkres ve videích, podcastech, apod.)

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

LOSEKOOT, Michelle, VYHNÁNKOVÁ Eliška. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Brno: Jan Melvil Publishing, 2019. ISBN 978-80-7555-084-2.

BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-271-0553-3.

BYSTŘICKÝ, Jiří a kol. Média, komunikace a kultura: texty k problematice kulturních technik I. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-117-5.

GOLDSMITH, Jack L. a WU, Tim. Kdo řídí Internet?: iluze o světě bez hranic. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-184-0.

KAWASAKI, Guy a FITZPATRICK, Peg. Umění sociálních médií: silné tipy pro silné uživatele. Tetčice: Impossible, s.r.o.,, 2017. ISBN 978-80-87673-30-0.

KELLER, Jan. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. ISBN 978-80-7419-044-5.

Doporučená literatura:

GILLESPIE, Tarleton. Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. New Haven: Yale University Press, 2018. ISBN 978-0-300-17313-0.

JENKINS Henry, FORD Sam, GREEN Joshua. Spreadable media: creating value and meaning in a networked culture. New York: New York University Press, ©2013. xv, 351 s. Postmillennial pop. ISBN 978-0-8147-4350-8.

MANDIBERG, Michael, ed. The social media reader. New York: New York University Press, 2012. ISBN 978-0-8147-6405-3.

BELEW, Shannon. The art of social selling: finding and engaging customers on Twitter, Facebook, LinkedIn, and other social networks [online]. New York: American Management Association, [2014] [cit. 2020-11-16]. ISBN 978-0-8144-3333-1. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=1390901.

ERIKSSON, Maria et al. Spotify teardown: inside the black box of streaming music. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2019. ISBN 978-0-262-03890-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Návrh plánu online propagace dle zadání – 80 % výsledného hodnocení

Ústní zkouška z předepsané látky – 20 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 70 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ŠULC M.
11:15–12:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:15–12:00 Marek ŠULC Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů