Písemná práce magisterská 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PMG4 Z 6 1T česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman BĚLOR, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V písemné podobě předvést schopnost samostatné práce s prameny a literaturou se zaměřením na hudebně producentskou praxi

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

výstupem je písemná magisterská práce podle daných požadavků

Obsah kurzu

podle povahy tématu na základě

konzultace a po schválení pedagogem

Doporučená nebo povinná literatura

According to considerations of topics based on consultations with and approval of the instructor.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena bude úroveň a výsledky příslušné magisterské práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů