Písemná práce magisterská 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PMG4 zápočet 6 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman BĚLOR, Dana JANDÁČKOVÁ, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je navázat na teoretické i praktické výsledky z předchozích tří semestrů a dovést posluchače k věcně správnému a argumentačně korektnímu způsobu psaní odborného textu. Studenti předkládají na konci semestru definitivní verzi magisterské práce k obhajobě u SZZ.

Tematické okruhy:

Definitivní tvar magisterské práce, dodržení všech předepsaných obsahových i formálních požadavků

Příprava na obhajobu magisterské práce v rámci SZZ

Výsledky učení

Studenti předloží na konci semestru definitivní verzi své magisterské práce pro posudek vedoucího a posudek oponenta. Prokážou tím dovednost zpracovat fundovaným způsobem zvolené téma a dospět k výsledkům, které nacházejí uplatnění v praxi a splňují měřítka pro publikování odborného textu v odborných platformách (časopisy nebo internetové platformy).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

www.iso690.zcu.cz

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9. Dostupné také z: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2017/MVV42K/um/Zbiral_prirucka.pdf

MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat diplomovou a dizertační práci: Specifický žánr vědecké komunikace [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1451/jaro2012/bp1077/um/4jak_nenapsat_praci.pdf

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání definitivní verze magisterské práce a zdůvodnění všech dosažených výsledků – 80 % výsledného hodnocení

Vysvětlení a obhajoba všech připomínek vedoucího magisterské práce a uvedení všech přínosů vlastní magisterské práce – 20 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 30 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Jiří ŠTILEC
Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ
Učebna 4021 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
individuální konzultace po domluvě s vedoucím práce paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů