Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební produkce (Mg) - od 2022/23 – 1. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Angličtina v hudebním průmyslu
 
702HAP1 Z 5 4ST 702HAP2 ZK 5 4ST
Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 110MZP1 Z 2 8PS+4SS 110MZP2 ZK 2 9PS+5SS
Informatika pro manažerskou praxi 110INMP ZK 3 2CT
Komunikační dovednosti - personalistika 110KDPE1 Z 2 2ST 110KDPE2 Z 2 2ST
Marketing 110M1 Z 2 1ST+1PT 110M2 ZK 2 1ST+1PT
Písemná práce magisterská 110PMG1 Z 2 1T 110PMG2 Z 2 1T
Struktura a fungování hudebního života 110SFUHZ ZK 5 12PS
Základy podnikání v hudebním životě 110ZPH1 Z 2 24PS 110ZPH2 ZK 2 28SS
Minimální počet kreditů za semestr 20 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Hudebně producentská organizační praxe 110HPOP7 Z 4 20S 110HPOP8 Z 4 20S
Seminář hudební produkce 110SHP7 Z 4 2ST 110SHP8 Z 4 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinně volitelné předměty
Druhý cizí jazyk - Hudební produkce V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 4 předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr
Modulová výuka pro HAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr [110HPNVV]

Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Autorské právo 1 (206ATR1) ZT Autorské právo (S110AP)
Autorské právo 2 (206ATR2) ZT
Angličtina v hudebním průmyslu 1 (702HAP1) PZ Angličtina v hudebním průmyslu (S110AJHP)
Angličtina v hudebním průmyslu 2 (702HAP2) PZ
Angličtina v hudebním průmyslu 3 (702HAP3) PZ
Angličtina v hudebním průmyslu 4 (702HAP4) PZ
Fundraising a crowdfunding v rámci EU (110FCEU) PZ Struktura a fungování hudebního života (S110SFHZ)
Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 1 (110MZP1) PZ
Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 2 (110MZP2) PZ
Informatika pro manažerskou praxi (110INMP) PZ
Komunikační dovednosti - personalistika 1 (110KDPE1) PZ
Komunikační dovednosti - personalistika 2 (110KDPE2) PZ
Marketing 1 (110M1) PZ
Marketing 2 (110M2) PZ
Struktura a fungování hudebního života (110SFUHZ) PZ
Svět on-line (110SON) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 1 - strategický management (110ZPH1) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování (110ZPH2) PZ