Zjednodušený studijní plán Hudební produkce (Mg) - od 2022/23

Katedra hudební produkce

Studijní program: Hudební produkce

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAP1 Angličtina v hudebním průmyslu 1 Z 5
110HPOP7 Hudebně producentská organizační praxe 7 Z 4
110MZP1 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 1 Z 2
110KDPE1 Komunikační dovednosti - personalistika 1 Z 2
110M1 Marketing 1 Z 2
110PMG1 Písemná práce magisterská 1 Z 2
110SHP7 Seminář hudební produkce 7 Z 4
110SFUHZ Struktura a fungování hudebního života ZK 5
110ZPH1 Základy podnikání v hudebním životě 1 - strategický management Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr [110HPNVV]

Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAP2 Angličtina v hudebním průmyslu 2 ZK 5
110HPOP8 Hudebně producentská organizační praxe 8 Z 4
110MZP2 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 2 ZK 2
110INMP Informatika pro manažerskou praxi ZK 3
110KDPE2 Komunikační dovednosti - personalistika 2 Z 2
110M2 Marketing 2 ZK 2
110PMG2 Písemná práce magisterská 2 Z 2
110SHP8 Seminář hudební produkce 8 Z 4
110ZPH2 Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr [110HPNVV]

Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAP3 Angličtina v hudebním průmyslu 3 Z 5
206ATR1 Autorské právo 1 Z 2
110FCEU Fundraising a crowdfunding v rámci EU ZK 3
110HPOP9 Hudebně producentská organizační praxe 9 Z 6
110PMG3 Písemná práce magisterská 3 Z 4
110SHP9 Seminář hudební produkce 9 Z 4
110SON Svět on-line ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr [110HPNVV]

Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAP4 Angličtina v hudebním průmyslu 4 Z 5
206ATR2 Autorské právo 2 ZK 3
110HPOP0 Hudebně producentská organizační praxe 10 Z 8
110PMG4 Písemná práce magisterská 4 Z 6
110SHP0 Seminář hudební produkce 10 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - Hudební produkce
výběr ze skupiny Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr [110HPNVV]

Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60