Zjednodušený studijní plán Hudební produkce (D) od 2023/2024

Studijní program: Hudební produkce

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180DIHP1 Dizertace 1 Z 20
180KCHP Kritické čtení odborného textu ZK 6
180PWHP1 Přednáška nebo workshop v rámci výuky 1 Z 6
180PKHP1 Příspěvek na konferenci / Odborný článek 1 Z 8
180SDHP1 Seminář dizertační práce 1 Z 5
180SEHP1 Seminář hudební produkce pro doktorandy 1 Z 6
940VPM Výzkumné a publikační metody ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 57
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
782CJA1 Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk ZK 15
180SPHP1 Specializovaná přednáška pro doktorandy 1 ZK 3
180SPHP2 Specializovaná přednáška pro doktorandy 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D) - Hudební produkce
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180DIHP2 Dizertace 2 Z 20
180PWHP2 Přednáška nebo workshop v rámci výuky 2 Z 6
180PKHP2 Příspěvek na konferenci / Odborný článek 2 Z 8
180SDHP2 Seminář dizertační práce 2 Z 6
180SEHP2 Seminář hudební produkce pro doktorandy 2 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 46
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
782CJA1 Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk ZK 15
180SPHP1 Specializovaná přednáška pro doktorandy 1 ZK 3
180SPHP2 Specializovaná přednáška pro doktorandy 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D) - Hudební produkce
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180DIHP3 Dizertace 3 Z 40
180SEHP3 Seminář hudební produkce pro doktorandy 3 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 46
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
782CJA1 Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk ZK 15
180SPHP1 Specializovaná přednáška pro doktorandy 1 ZK 3
180SPHP2 Specializovaná přednáška pro doktorandy 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D) - Hudební produkce
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60