Dizertace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180DIHP2 zápočet 20 42 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 469 až 569 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět, v němž se realizuje stěžejní teoretická část dizertačního úkolu orientovaná do oblasti výzkumu daného tématem dizertační práce. Systematická badatelská činnost je stvrzena dokončením pracovní verze dizertačního úkolu v rozsahu minimálně 60 normostran.

Pokud je součástí dizertace praktická část, provádí doktorand samostatnou producentskou činnost v oblasti organizace hudebního nebo divadelního provozu nebo výzkum včetně jejich interdisciplinárních přesahů vedoucích k naplnění profilu absolventa a naplňujících obsah individuálního studijního plánu.

Tematické okruhy:

Výzkum v oblasti hudební produkce, scénického umění, umělecký výzkum

Organizace a produkce, projekt v oblasti soukromého, veřejného a občanského sektoru

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Materiály pramenné povahy a odborná literatura související s vlastním dizertačním výzkumem, jejíž seznam je průběžně konzultován se školitelem a každoročně jej odsouhlasuje, respektive doplňuje oborová rada.

Veškeré logistické a technologické zázemí katedry produkce HAMU, i další zařízení HAMU (knihovna, archiv a další pracoviště), doktorandské fakultní zázemí.

Hodnoticí metody a kritéria

Doktorand každoročně prezentuje oborové radě výsledky bádání v daném akademickém roce tak, jak je to v souladu s jeho individuálním studijním plánem. Součástí může být představení praktického producentského projektu /praktických projektů (nebo jeho/jejich částí) vytvořených v daném akademickém roce v souladu s individuálním studijním plánem.

V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně předpokládaného plánu projektu nebo způsob jeho realizace.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů