Seminář dizertační práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SDHP2 zápočet 6 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 108 až 138 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci ve druhém roce studia má za cíl komunikovat, v rámci semináře nejbližší akademické komunity doktorandů a školitelů, aktuální stav bádání doktorandů. Vede ke schopnosti formulovat klíčové aspekty vlastního výzkumu a konfrontovat je s kritickými podněty kolegů.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení

Prohloubení schopnosti prezentovat aktuální stav bádání a aktivně reagovat na kritickou reflexi nejbližší komunity doktorandů a školitelů formou diskuse a začlenění podnětů do vlastní práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků teoretického výzkumu souvisejícího s tématem dizertace.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů