Přednáška nebo workshop v rámci výuky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180PWHP2 zápočet 6 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci ve druhém roce studia vede doktoranda k získání dalších praktických dovedností spojených s prezentací odborného textu uvnitř oborové či mezioborové vědecké komunity. Přednáška nebo workshop v rámci výuky na katedře hudební produkce nebo na jiné katedře AMU typicky vychází z tématu dizertační práce doktoranda, není to však podmínkou.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské a praktické aktivity doktoranda.

Výsledky učení

Přednáška nebo workshop v rámci výuky na katedře hudební produkce nebo na jiné katedře AMU.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: doktorand doloží realizaci přednášky nebo workshopu v rámci výuky na katedře hudební produkce nebo jiné katedře AMU.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů