Seminář dizertační práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SDHP1 zápočet 5 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumil NEKOLNÝ, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC, Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci v prvním roce studia má za cíl komunikovat, v rámci semináře nejbližší akademické komunity doktorandů a školitelů, aktuální stav bádání doktorandů. Vede ke schopnosti formulovat klíčové aspekty vlastního výzkumu a konfrontovat je s kritickými podněty kolegů.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení

Schopnost prezentovat aktuální stav bádání a aktivně reagovat na kritickou reflexi nejbližší komunity doktorandů a školitelů formou diskuse a začlenění podnětů do vlastní práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků teoretického výzkumu souvisejícího s tématem dizertace.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů