Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
782CJA1 zkouška 15 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je ověřit, že student v doktorském studiu je schopen daný jazyk používat na úrovni min. B2 (SERR) v kontextu akademického jazyka (mluvení, psaní, čtení).

Tento předmět je povinný pro studenty všech doktorských programů AMU. Předmět probíhá bez výuky, je zakončen zkouškou, která slouží k ověření požadované jazykové úrovně (B2) pro studenty v doktorském studiu.

Výsledky učení

Po absolvování předmětu bude student schopen:

-představit sebe i svůj doktorský projekt

-popsat předpoklady, plánované cíle, metodické nástroje a současný stav svého doktorského projektu

-shrnout odborný text vztahující se k jeho doktorskému projektu, identifikovat jeho hlavní myšlenky a vyjádřit svůj názor na ně

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je znalost jazyka zkoušky min. na úrovni B2, znalost akademického jazyka a znalost odborné terminologie studovaného oboru.

Literatura

Doporučená literatura:

-de Chazal Edward and Sam McCarter. Oxford EAP Upper-Intermediate/B2. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford UP, 2012, ISBN: 0194001784.

-Hannula, Mika, Juha Suoranta and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public (Critical Qualitative Research). Frankfurt am Main: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2014, ISBN: ‎ 1433126664.

-Thaine, Craig. Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate Students Book. Cambridge: Cambridge UP, 2012. ISBN: 9780521165204.

Další:

-https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/b2

-https://elt.oup.com/catalogue/items/global/business_esp/oxford_eap/oxford_eap_b2/?cc=cz&selLanguage=cs

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Ke zkoušce se student musí přihlásit nejpozději měsíc před vyhlášeným termínem v informačním systému AMU KOS.

Ústní část zkoušky probíhá online (MS Teams) před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU.

Ke zkoušce student dodá (jako přílohu mailem na cjp-doktorandi@amu.cz min. 3 týdny před termínem zkoušky):

Obsahem zkoušky je:

Pozvánku ke zkoušce v MS Teams včetně složení komise obdrží přihlášení studenti mailem nejpozději týden před termínem zkoušky.

Poznámka

Zkouška probíhá v aplikaci MS Teams: pro absolvování zkoušky musí mít student přístup k internetu, a do aplikace MS Teams, funkční kameru a mikrofon.

Předmět probíhá bez výuky, studenti si mohou v rámci přípravy ke zkoušce v KOSu zaregistrovat volitelné jazykové předměty dle aktuální nabídky CJP.

Ke zkoušce se studenti připravují samostatně, mohou si v průběhu přípravy domluvit konzultace s některým z vyučujících CJP.

Termíny zkoušek jsou zveřejněny na internetových stránkách CJP AMU nejpozději na začátku zimního semestru daného akademického roku.

V případě dotazů pište prosím na cjp-doktorandi@amu.cz

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů