Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a praxe dramatické výchovy

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
285DRS* Doktorský seminář
ZK-15-
ZK-15-
ZK-15-
45
205DHIS Teorie a didaktika dramatické výchovy
ZK-20-
20
205DUM Umění a výchova
ZK-10-
10
Minimální počet kreditů 75
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
285JAZ Doktorské jazykové zkoušky
0
285PO Povinné předměty hlavní s možností opakovaného zapsání
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
285VV Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 75
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 105
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů