Zjednodušený studijní plán Teorie a praxe dramatické výchovy

Katedra výchovné dramatiky

Studijní obor: Teorie a praxe dramatické výchovy
Studijní program: Dramatická umění

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
285DRS1 Doktorský seminář 1 ZK 15
205DHIS Teorie a didaktika dramatické výchovy ZK 20
205DUM Umění a výchova ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 45

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
285DRS2 Doktorský seminář 2 ZK 15
Kreditů z povinných předmětů 15

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 45
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
285DRS3 Doktorský seminář 3 ZK 15
Kreditů z povinných předmětů 15

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 45
Celkem kreditů za ročník 60